Stručný pohled do minulosti Historické skupiny přátel čs. interbrigadistů

Původní myšlenka znovu připomenout a oživit tradici československých interbrigadistů na půdě Českého svazu bojovníků za svobodu se zrodila v hlavě plk. Pavla Vranského. Tento válečný veterán čs. jednotek za druhé světové války prošel anabází tzv. Československého legionu v Polsku, prožil dlouhou internaci v Sovětském svazu, po evakuaci na Blízký východ se jako příslušník čs. 11. pěšího praporu – .....

Celý příspěvek

Kapitán E. V. Voska, Revue Španělsko, 1937

V občanské válce ve Španělsku v letech 1936-1939 na straně republiky bojovaly mezinárodní brigády. Spojili se v nich antifašisté z padesáti dvou zemí, mezi nimiž významné místo měli čs. dobrovolníci. Podle zprávy, kterou v Moskvě r. 1940 zřejmě vypracoval Jaroslav Hošek, přijelo do Španělska celkem 2171 československých občanů. Největší příliv dobrovolníků nastal v období listopad 1936-únor .....

Celý příspěvek

Conference on the Czechoslovak Members of the International Brigades

Friday, October 23rd, 2015 On October 23rd, 2015 in the Palace of the Senate of Parliament of the Czech Republic a research conference took place, dedicated to the issue of Czechoslovak members of the International Brigades (“interbrigadists”). The main organizer of this event was the Association of Friends of Interbrigadists (orig. Sdružení přátel interbrigadistů, SPI), which was established .....

Celý příspěvek

A brief look into the past of the Association of Friends of Interbrigadists

The original idea to remind and revive the tradition of the Czechoslovak Interbrigadists to be organized within the Czech Union of freedom fighters (Ceský svaz bojovníků za svobodu, ČSBS) was initiated by Col. Pavel Vranský . This war veteran of Czechoslovak units during World War II passed through the so called Czechoslovak legion in Poland spent .....

Celý příspěvek

O nás

Jsme dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku. Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní. Jako kolektivní členové se členy ČSBS mohou také stát, demokratické organizace (občanské spolky, atp.), působící v České republice nebo v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu Svazu a to na základě Smlouvy o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětné demokratické organizace (občanského spolku, atp.).

ČSBS se prezentuje na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a pozůstalými po obětech nacistické okupace, dále pak neustále připomíná historickou pravdu, nedotknutelnost prezidentských dekretů (nesprávně nazývaných Benešovy dekrety) a snaží se vzbuzovat zejména mladé generace hrdost na český národ.

Členská přihláška ke stažení.

Stanovy ke stažení.

Přehled dohod o spolupráci ČSBS s jinými organizacemi ke stažení.

Vzhledem k častým dotazům na bankovní účty ČSBS uvádíme jejich čísla:

Bankovní účet č. 19-2785850257/0100 – je to účet pro příspěvky na fond Národního Osvobození.

Bankovní účet č. 2039021/0100 – účet pro jiné příspěvky (např. na činnost ČSBS).

Posláním ČSBS je

● Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů Československé republiky. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti občanů.

● Ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, uplatňovat práva a oprávněné nároky přímých účastníků národního boje za osvobození Československa a pozůstalých vdov, vdovců a sirotků po nich, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní.

● Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost rozhodnutí přijatých vítěznými spojenci po 2. světové válce pro mírové a bezpečnostní zajištění Evropy.

● Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu Československé republiky byly pravdivě zpracovávány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace České republiky.

● Seznamovat veřejnost, zejména českou i evropskou mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu Československa. Vydávat publikace, periodika ČSBS, provádět přednášky, besedy a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků šířit odkaz československého odboje.

● Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního boje proti nacismu a fašismu za 2. světové války, posilovat vlastenecké uvědomění národního společenství. Vystupovat proti snahám a útokům podrývajícím základy naší státnosti a proti účelovému zkreslování našich dějin.

● Spolupracovat s registrovanými odbojářskými spolky v České republice i obdobnými organizacemi v zahraničí.

● Spolupracovat s dalšími spolky při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětem národního boje za svobodu Československa a v případě jejich zrušení usilovat o obnovu těchto památníků.

V rámci ČSBS působí v současnosti pět autonomních sdružení

Sdružení domácího odboje a partyzánů (SDOP-ČSBS), v jehož řadách se sdružují příslušníci odbojových protinacistických skupin a partyzánských jednotek.

Sdružení Českého národního povstání (SČNP-ČSBS), v jehož řadách jsou sdruženi účastníci  protinacistického povstání v Praze a v dalších českých a moravských městech v květnu 1945.

Sdružení zahraničních vojáků 2. světové války (SZV DSV-ČSBS), které sdružuje bývalé příslušníky čs. armády, kteří bojovali proti nacismu a fašismu na všech frontách 2. světové války

Sdružení politických vězňů a pozůstalých (SPVaP-ČSBS), které sdružuje bývalé čs. politické vězně německých nacistických věznic, káznic a koncentračních táborů v letech 1939-1945.

Sdružení přátel interbrigadistů (SPI-ČSBS), které sdružuje pozůstalé a přátele bývalých příslušníků mezinárodních brigád bojujících v letech 1939-1939 ve Španělsku při obraně legální vlády proti povstalcům podporovaných nacistickým Německem a fašistickou Itálií.

Jako kolektivní členové s ČSBS spolupracují spolky

„Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých“, které sdružuje bývalé vězně z nacistických koncentračních táborů, káznic a věznic a pozůstalé po nich.

„Sdružení čs. zahraničních letců – východ“, které sdružuje čs. zahraniční letce, kteří bojovali v rámci 1. čs. armádního sboru v SSSR a letce, kteří bojovali ve Slovenském národním povstání.

„Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí“, které sdružuje obyvatele České republiky (bývalé obyvatele Československé republiky a jejich pozůstalé), kteří byli v roce 1938, po Mnichovské dohodě, vyhnáni z českého pohraničí.

„Společnost Ludvíka Svobody“, která rozvíjí ideály svobody, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík Svoboda a bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj život.