• Národní osvobození

  Jak si představují „smiřování“

  Letos 4. června to bude již kulatých 20 let, kdy jsem se na adrese Sudetendeutsches Haus, Hochstrasse 8 v Mnichově setkal v 16 hodin odpoledne s tehdejším pozoruhodným tiskovým mluvčím Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) Manfredem Riedelem. Setkání, jež bylo předem řádně domluveno, mi tak umožnilo uvidět na vlastní oči a hovořit osobně s tímto tehdy 63letým horlivým obhájcem tzv. práv a nároků na nejrůznější formy odškodnění příslušníků sudetoněmecké národnostní skupiny, která v 30. letech pod vedením Konrada Henleina a K. H. Franka všemožnými, především násilnými prostředky a drzými provokacemi, usilovalo o přičlenění k Hitlerově Třetí říši pod zlověstným heslem „Heim ins …

 • Národní osvobození

  Terezínská tryzna 2012

  Tradičně, třetí květnovou neděli (letos 20. května) od 10 hodin, se na Národním hřbitově v Terezíně koná Terezínská tryzna. Obrazně řečeno, splnění jednoho ze slibů, který dali přeživší mrtvým při osvobození koncentračního tábora Buchenwald v dubnu roku 1945 ve známé Přísaze. Nezapomeneme! To připomněl při uvítání návštěvníků tryzny ředitel Památníku Terezín Jan Munk. Leť myšlenko na zlatých křídlech… Když byly položeny věnce na Národním hřbitově a zazněla naše státní hymna, promluvil předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička. Pořadatelem tryzny byly podle tradice ÚV ČSBS a Památník Terezín pod záštitou ministryně kultury ČR a spolupořadateli Krajský úřad Ústeckého kraje, město Terezín, Federace …

 • Národní osvobození

  Heydrichiáda očima pětiletého míšence

  Je až neuvěřitelné, jak si lidská paměť dokáže i po sedmdesáti letech živě vybavit události, které kdysi za nacistického protektorátu tak hrůzně poznamenaly milióny životů. První zmínku o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 sdělil mé mamince mezi vrátky pološeptem soused z ulice V Jamkách v Blatné pan Konopásek, který se pak opatrně vzdálil do svého domu, ležícímu naproti našemu. I po tolika letech vidím jeho mírně obtloustlou postavu, jak spěšně kráčí přes ulici, tehdy zarostlou travou a jak se několikráte ohlíží, zda ho někdo neviděl při krátkém rozhovoru s paní nesoucí na šatech dle …

 • Národní osvobození

  Nad mučedníky z Lidic

  Blíží se 70. výročí lidické tragédie. V červnu 1942 mi bylo osmnáct let. Atentát na Heydricha jsme všichni uvítali s nadšením. Rychle vyprchalo, jakmile jsme denně četli červené vyhlášky se jmény popravených. Atmosféru nacistického teroru si nedovede představit ten, kdo ji neprožil. Slovo otřes není dost silné. V rámci historického bádání o atentátu jsem získal různá zajímavá svědectví. O Lidicích jsem shromáždil materiál čítající sto stran. Část rukopisu jsem poslal před listopadem 1989 dr. Rudolfu Ströbingerovi do Německa, část po listopadu 1989 dr. Zdeňku Mahlerovi do Prahy. Zda něco z mých zásilek použili ve svých knihách a televizních programech mi …

 • Národní osvobození

  Češi měli proč střílet na Heydricha

  Reinhard Heydrich: Proč by na mě Češi stříleli? Tak byla nazvána stať v Literárních novinách č. 7/2012, pojednávající o knize Jaroslava Čvančary Heydrich, podruhé vydané. Rok 2012 je rokem 70. výročí Heydrichova konce a stať v Literárních novinách z pera Oty Řebouna patří k nejsolidnějším z kratších aktuálních publicistických počinů na toto výročí reagujících. Proč by na mě moji Češi stříleli?, poznamenal prý zastupující říšský protektor SS-Obergruppenführer Heydrich, dotázaný ministrem Albertem Speerem, zda nemá obavy o svůj život. Ono „prý“ je na místě. Speerovy paměti, stejně jako svědectví dalších vysokých aktérů třetí říše, je nutno brát s velkou rezervou a …

 • Národní osvobození

  ČSBS ke koncepci výstavy v Muzeu Ústí nad Labem

  Připomenout, že tu Němci byli doma, uvedla tisková mluvčí ČSBS v titulku článku v Národním Osvobození číslo 3, na str. 2 (vyšlo 1. února 2012).  V úvodu dodala: “ Do této stručné věty by se dal shrnout záměr zřídit v budově Muzea v Ústí nad Labem expozici o německy mluvících obyvatelích českých zemí. Tento úkol má na starosti Collegium Bohemicum, o. p. s., sídlící v již zmíněném městě.“ Samotný záměr expozici vytvořit vyvolal v uplynulém období mezi členy i nečleny ČSBS velkou diskusi. Únorový článek vyúsťuje v závěr: „Konečné stanovisko je pro nás zatím obtížné formulovat. Až bude v současnosti …

 • Národní osvobození

  Lépe jednou vidět než desetkrát slyšet aneb Mauthausenské vzpomínání

  Letos 27. března jsme jeli na exkurzi do bývalého koncentračního tábora Mauthausen. Musím říct, že to byl pocitově ten nejvýraznější zájezd, který jsem za dobu studia se školou absolvoval. Možná je to proto, že dokud to člověk nevidí, tak si opravdu něco takového dokáže jen těžko představit. Jistě – všichni víme, že byla druhá světová válka. Víme, že existovaly koncentrační tábory a že se v nich děly hrůzné věci. Ale slyšeli jste určitě rčení, že je lépe jednou vidět než desetkrát slyšet. A v tomto případě to platí stoprocentně. Možná je to i tím, že mizí také filmy z tohoto …

 • Národní osvobození

  Zborcené harfy tón, ztrhané struny zvuk

  Vzpomínka na přítele Josefa Dneboského, který tragicky zahynul v květnu 1945 a chtěl toho tolik vykonat. Titulek jsem si vypůjčil od profesora Miloslava Hýska (1885-1957), jehož jsem poznal v dobách nelehkých, okupačních a válečných. Zvláště tehdy to neměl snadné: byl profesorem dějin české literatury, literárním kritikem a historikem. Byl mužem činu, u něhož bylo samozřejmostí maximálně vyčerpat o tématu všechny dosažitelné prameny a zdroje. Přilnul k našemu srdci svými výbory básníků, které právě v oněch těžkých dnech jsme snad nejvíce milovali, ať to byl Otokar Březina, Antonín Sova, či mne vůbec nejbližší mělnický rodák ze Pšovky Viktor Dyk, legionáři Rudolf …

 • Národní osvobození

  Poezii skutečně miloval – Za Jiřím Zapletalem

  Krátce před letošním jarem opustil své přátele z Historické skupiny ČSBS „17. listopad 1939“ její přední činitel JUDr. Jiří Zapletal (22. 3. 1917–16. 3. 2012). Narodil se v Brně, kde prožil harmonické dětství a po maturitě na brněnském klasickém gymnáziu se stal posluchačem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Klidné právnické studium však narušoval nepříznivý mezinárodní vývoj. Dramatické okamžiky jara a podzimu roku 1938 vrcholily rozbitím Československé republiky; po půl roce skončilo i její okleštěné torzo. Odpor proti německé okupaci rázně demonstrovali Češi ve výroční den vzniku svého samostatného státu, pevnou vůli po svobodě manifestovali vysokoškoláci opětně v den pohřbu Jana Opletala. …

 • Národní osvobození

  Pohled z pražského Spořilova

  Génius loci nedříme, ale žije v pražské čtvrti Spořilov, o níž nám kdysi mnoho vyprávěl Adolf Branald (1910-2008), zdejší občan, spisovatel, jehož díla byla většinou zfilmována (Dědeček automobil, Vizita, Sestřičky…). Na jeho spisovatelském kontě je těch románů více než třicet a v té dnešní souvislosti mám na mysli autobiografický román Převleky mého města z roku 2002. Báječné tiché městečko či pražská čtvrť bez řinčení tramvají, pouze autobusy tu jezdí tou Hlavní třídou, ale v ostatních se má čert vyznat: Jihovýchodní I-IV, Jihozápadní I-VI, Severní dokonce I-IX, Severovýchodní I-VI, Severozápadní I-VI, ale korunu tomu nasazují ulice s označením Jižní I-XVII! Kromě …