• Národní osvobození

  XV. Všesokolskému sletu Praha 2012 zdar!

  Sokol vždy znovu vzlétl   Ni zisk, ni slávu! Je jen jedna čest – pro život příštích vlastní život nést. Mrtví, živí, nezrození dosud, v bratrství vroucím neseme svůj osud! Nechť silná těla vede silný duch! Horoucí pravdou spjat je k druhu druh! Otroctví, lži a nesvobodě – zmar! Bratrství, pravdě, republice – Zdar!   (Z recitativu skladby prostných mužů na XI. Všesokolském sletu Praha 1948)   Po šesti letech od posledního XIV. Všesokolského sletu Praha 2006 se přiblížil čas velkého celosvětového svátku Sokolstva. Sokolové letos nastoupí na značky na jubilejním sletu, jímž si připomínají slavné výročí – 150 let …

 • Národní osvobození

  O čtyřiceti letech našeho politického myslitele

  Kolik už jsme toho  za život  přečetli o našem prvním prezidentu Osvoboditeli! A stále vycházejí knihy o něm a  v nich nechybí  vždy závěrečný a velmi obsáhlý soupis vybrané literatury. Masarykův ústav Akademie věd České republiky a Ústav T. G. Masaryka vydávají  již několik let jeho spisy  a sborníky (až dosud jich vyšlo  14), navazujíc tak na prvních šest svazků z první předmnichovské republiky. Oslovují nás jeho myšlenky a názory, které svou jasnozřivostí nemohou snad nikdy být překonány. Jsou stále aktuální, nadčasové ve vztahu k rozvíjení demokracie a úrovni  českého národa.  Masaryk byl autor spjatý s historií, tradicemi a lidmi …

 • Národní osvobození

  Ve stínu jednoho z táborů

  Toho časného rána zastavil chmurný vlak na své konečné stanici v Kyjově. Břitké německé povely vyprázdnily celý  osobní vlak. Podivně zmačkaný a jakoby líný  had tvořený stovkami  lidí z nočního transportu, se vydal na smutný pochod do neznáma. Učitelé, živnostníci, umělci,  důstojníci bývalé čs. armády, sedláci, tátové a mámy, dívky a jinoši sotva škole odrostlí, starci i stařeny obtíženi jediným zavazadlem, co mohli mít s sebou. Had spletený z lidského žalu a nečekaného trápení prošel s ozbrojeným doprovodem v šedivých uniformách wehrmachtu kolem nemocnice a zamířil do Svatobořic. Do té širé roviny, zpívá se v jedné z písniček. Žádnému však …

 • Národní osvobození

  Památce obětí holocaustu

  Setkání v Senátu Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu pořádaly dne 27. ledna 2012 ve spolupráci s kanceláří Senátu Parlamentu ČR setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Záštitu nad slavnostním setkáním převzali Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a již tradičně Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, kteří pronesli projevy k přítomným hostům. Každoročně se slavnostního setkání účastní zástupci organizací, sdružujících bývalé vězně a vězeňkyně koncentračních táborů a další oběti nacismu, senátoři a senátorky, velvyslanci a velvyslankyně a zástupci diplomatického sboru, arcibiskup pražský, vrchní zemský rabín a …

 • Národní osvobození

  Pocta padlým hraničářům

  Na počátku tohoto roku se podařilo zveřejnit na webovém portálu „http://codyprint.cz/padli/index.html“ obsáhlou prezentaci přibližující veřejnosti odkaz příslušníků čsl. bezpečnostních sborů, padlých v pohraniční válce od září 1938 do března 1939. V předkládaných materiálech najdeme snímky většiny pomníků padlým v boji o čsl. pohraničí, dobová hlášení vztahující se k těmto úmrtím a portrétní snímky, zachycující podobu více než tří desítek padlých hraničářů. V podvědomí naší veřejnosti se bohužel ustálilo klišé, že v roce 1938 se Československo vzdalo bez jediného výstřelu. Bez jediného výstřelu se možná vzdal prezident, vláda, vůdcové politických partají a ministerští úředníci v teple svých kanceláří. Fakt, že o …

 • Národní osvobození

  O smyslu národního sebevědomí

  V poslední době jsme my Češi nepřiměřeně často shazováni a kritizováni. To pak vede k podceňování a ztrátě hrdosti, která je pro existenci každého národa nepostradatelnou. Tato kolektivní vlastnost nevzniká samovolně, ale vyžaduje, aby byla pěstována. Proto je tak důležité připomínat pozitiva v naší historii, hrdinství bojovníků za svobodu a úspěchy našich významných osobností. Bohužel, ne vždy se tak děje a výklad historie se přizpůsobuje spíš opačným tendencím. Vzniká řada filmů, zveličujících záporné charaktery v dnešní i minulé české společnosti bez kladných hrdinů. Cílovou skupinou těchto ponižujících snad jsou zejména mladí lidé, nepopsaní zkušenostmi pamětí a znalostmi historie. Příkladem toho …

 • Národní osvobození

  Odešel druhý schreiber KT Mauthausen

  Smutná zpráva přišla z Vídně. Loni z  8. na 9. prosince ve svém bytě ve Vídni zemřel vězeňkoncentračního tábora Mauthausen Jan Maršálek. Už nikdy se nenapiji vína, co jsem dostával od pana Maršálka, druhého nejvýše postaveného písaře koncentračního tábora Mauthausen. Od roku 2008, kdy jsem u něj poprvé byl, to patřilo k pravidelnému rituálu našich návštěv. Vždy jsme si při loučení vyměnili láhev vína. Já jsem dostal rakouské víno od jeho oblíbeného výrobce a jemu jsem předal víno z našich moravských vinic. Vždy se totiž ptal, odkud darované víno je. Když jsem ho ujistil, že z Moravy, byl velmi …

 • Národní osvobození

  Politici odcházejí, pamětníci zůstávají

  Na pardubickém popravišti Zámeček, kde byly v letech německé okupace Československa utraceny životy desítek vlastenců, mezi nimi ležáckých obyvatel, bylo letos 9. ledna zahájeno 4. setkání pamětníků Silver A v paměti tří generací. Přesně na den sedmdesát let poté, co parašutisté výsadku provedli první pokus o navázání spojení radiostanicí Libuše. Věnce a květiny položili zástupci odbojářských organizací z regionu, starostové a vrcholní představitelé místních samospráv. Úvodní slovo přednesla Ing. Jana Bobošíková, která stála u zrodu akce. Mělo společného jmenovatele. Formulovala ho ve třech odkazech, které nám zanechali bojovníci proti nacismu – svoboda nám nebyla dána, ale těžce vybojována, ti , …

 • Národní osvobození

  Čeho se obáváme?

  Obáváme se neonacismu, stále se zhoršujících životních podmínek, možnosti nové války, obáváme se o osud našeho státu a také eventuality, že světový politický vývoj by se mohl opakovat podle schématu první poloviny minulého století. Tyto obavy jsou podložené našimi životními zkušenostmi a osudy nás i našich souputníků a vývojem, kterým se ubírá  okolní svět. Co se děje v našem sousedství V Kyjevě, Oděse a Lvově pochodovaly 1. ledna 2012 stovky tamějších občanů, aby oslavili narozeniny Stefana Bendery,  vedoucího Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), která kolaborovala s nacistickou okupační mocností a aktivně se zúčastnila masových vražd ukrajinských Židů a obyvatel, např. také …

 • Národní osvobození

  Tak to vidí čtenář

  Sil už mnoho nezbývá… ale doufám! Se zájmem jsem si pročetl první číslo Národního Osvobození nového roku 2012. Je velmi zdařilé, jako ta loňská. V určitém smyslu nastavilo zrcadlo prošlé etapě – době, ve které se mi budoucnost jevila v osvícené podobě. Tento pocit ve mně vzbudilo zveřejněné poděkování prezidenta Václava Havla, jasně adresované všem žijícím i nežijícím příslušníkům našich národů, kteří neváhali prolít krev v boji za osvobození své vlasti na východní, západní i domácí půdě. Taková prohlášení a vyjádření hluboké úcty všem odbojářům a poklonu památce padlých hrdinů, které nenese ani stín jakékoliv ideologie, jsem v takové podobě …