Internet a další

Co pan Schwarzenberg asi neví

Když se po prohrané prezidentské volbě redaktor Práva (Právo 28. 1. 2013) Karla Schwarzenberga ptal jestli si nemyslí, že ho poškodil výrok o tom, že Beneš  by za dekrety dnes skončil v Haagu před mezinárodním tribunálem, pan kníže odpověděl: „Podívejte se na Miloševiče, za co byl obžalován.  Za vyhánění, které dělal v Kosovu. To nikdo nezpochybnil. Samozřejmě jsem i  řekl, že po válce byla úplně jiná nálada, a že to tenkrát nebylo trestné. Promiňte, ale fakta nemůžete popírat.“

 

Tak pane kníže, když jde o ta fakta, tak:

1) O odsunu Němců, nerozhodl nějaký zloduch Beneš, který by dnes za to skončil před soudem. O odsunu Němců nejen od nás, ale také z Polska, Maďarska, Slovinska a dalších zemí rozhodli představitelé vítězných mocností v Postupimi těsně po válce. Před haagský tribunál by tedy podle vás patřil také Churchil, Truman apod. Celkem bylo takto přesídleno do Německa téměř 12 milionů Němců, z toho asi tři miliony z Československa. Pravda také je, že mnozí z nich tam před postupující frontou utekli sami, vědomi si zločinů, které spáchali. Důvodem takového rozhodnutí spojenců nebyla pomsta, ale fakt, že německé menšiny ve východních zemích, byly pro svůj vypjatý nacionalizmus často zdrojem neklidu, napětí, násilí a válečných konfliktů a spojenci tím chtěli zachovat v těchto oblastech do budoucna mír, což se koneckonců povedlo.

2) O přijetí dekretů u nás, které navazovaly na zmíněnou postupimskou konferenci, nerozhodl prezident Beneš, ale schválila je tehdy celá vláda a na prvním zasedání nově ustaveného Národního shromáždění byly jednomyslně schváleny (a nebyl to sbor ovládaný komunisty, byly v něm zastoupeny všechny politické strany).

3) Situace v rozvrácené Jugoslávii (mimochodem rozvrácené za silné podpory zvenčí) byla diametrálně jiná, než v poválečném Československu. Naše země měla za sebou šest let teroru,  poprav, odvlékání do koncentračních táborů a arogantního a agresivního chování nadřazené německé  panské rasy, na čemž se velmi výrazně podíleli právě někdejší českoslovenští Němci, kteří si teprve za Henleina začali říkat sudetští, a kteří se díky své tradiční nenávisti vůči všemu českému, obří měrou podíleli na likvidaci republiky v roce 1938 i jejího zbytku v roce 1939. Odsun byl tedy logickým vyústěním toho, co u nás Němci napáchali a jak se chovali.

Jestli tyto základní věci nevíte a prezidenta Edwarda Beneše považujete za válečného zločince, toho Beneše, který se mimořádně zasloužil o naši samostatnost a vznik republiky, po celé předválečné období  ji vedl v duchu zásad opravdové demokracie, a to navzdory tomu, že ve všech okolních státech byly u moci více či méně nedemokratické, fašizující režimy a v Německu agresivní nacizmus, a který po zradě našich spojenců Francie a Anglie v Mnichově a okupaci dosáhl po nejstrašnější  válce v dějinách lidstva obnovení republiky v předmnichovské podobě, pak si nejen nezasloužíte být prezidentem této země, ale ani jejím ministrem zahraničí. Vaše názory se nápadně shodují s argumenty Sudetoněmeckého Landsmanschaftu, což opodstatňuje názor, že v naší politice zastáváte jeho zájmy.

A Mimochodem, Miloševič byl souzen za vyhánění Albánců z Kosova. A byl někdo souzen za to, že odtud vyháněl Srby?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *