Názory členů ČSBS

Informace o Čechoslovácích bojujících v armádách německé koalice proti Sovětskému svazu, aneb jak se překrucuje pravda

Slovenští badatelé získali z Ruské federace databázi s evidenčními kartami československých  občanů, především vojáků, kteří během druhé světové války bojovali na území Sovětského svazu v řadách nacistického wehrmachtu nebo slovenské či maďarské fašistické armády. Válečné zajatce Sovětský svaz zavíral do zajateckých táborů nazývaných GUPVI. “Mezi lety 1941až 1945 prošlo tábory GUPVI bezmála 70 tisíc Čechoslováků, 4.023 jich zemřelo. Většina se však vrátila domů nebo zběhla na stranu sovětské armády” sdělil Stanislav Mičev, ředitel Muzea Slovenského národního povstání, když kopie těchto seznamů předával řediteli Ústavu totalitních režimů Zdeňku Hazdrovi.

Dne 27. září 2017, v předvečer významného českého svátku, informovala ČTK a další česká média (ČT24, Čro-Radiožurnál, České noviny, Novinky.cz, Aktuálně.cz, Týden.cz, iDNES.cz, a další) že z Ruských archivů se podařilo získat údaje o téměř 70-tisících Čechoslovácích internovaných v sovětských lágrech. V některých z  uvedených médií se v této souvislosti objevily informace o tom, jak v  táborech GULAG skončily miliony lidí a jak Sověti do těchto táborů deportovali Poláky, Ukrajince nebo Maďary. Dále že organizace Gulag.cz, která s  Ústavem pro studium totalitních režimů spolupracuje, odhaduje, že perzekuce se týkaly asi 25 tisíc československých občanů a  příslušníků českých menšin žijících na území Sovětského svazu.

V posledním období jsou obyvatelé řady českých měst přesvědčováni některými svými zastupiteli, které si sami zvolili, o tom, že naši čeští předci nespravedlivě obrátili svůj hněv po 2. sv. válce na své mírumilovné spoluobčany jenom proto, že byli německé národnosti. A nyní nám významná česká média sdělují,
že českoslovenští občané v době 2. světové války bojovali na straně hitlerovské koalice proti Sovětskému svazu. Někteří tzv. „sudetoněmečtí“ autoři,  udávají,  že  těch československých občanů bojujících na straně hitlerovské koalice bylo na 500 tisíc. Z tohoto počtu by tedy pravděpodobně mělo cca 70 tisíc československých občanů padnout do zajetí Rudé armády. Tak to je tedy opravdu, ale opravdu velmi zajímavá informace. Mezi zajatými československými občany bojujícími v letech 1941 – 1945 proti tehdejšímu Sovětskému svazu měli být  2  generálové a 159 důstojníků. Už jenom chybí informace o tom, že pozůstalí po československých občanech, kteří v letech 2. sv. války bojovali v armádách německé koalice proti tehdejšímu Sovětskému svazu, vlastně bojovali proti komunistické totalitě, a proto těmto pozůstalým by mohlo být umožněno žádat o to, aby jim český stát prostřednictvím Ministerstva obrany ČR vydal Osvědčení, o účasti jejich rodinných příslušníků na protikomunistickém odboji. Podle předmětných seznamů by pak mohl Ústav pro studium totalitních režimů prověřovat, zda se žádost o vydání takového Osvědčení zakládá na historických skutečnostech, tzn. zda dotyčný v letech 1941-1945 skutečně bojoval v armádách německé koalice (tj. v německém nacistickém wehrmachtu nebo v maďarské fašistické armádě či ve fašistické armádě Slovenského štátu) proti komunistické totalitě v Sovětském svazu.

Na základě informací zveřejněných významnými českými médii, bude muset „Český svaz bojovníků za svobodu“ (sdružující účastníky národního boje za osvobození Československa z německé nacistické okupace a oběti této okupace) změnit údaje ve svých historických archivech, neboť dosud v těchto archivech není uvedeno, že v českém pohraničí, které bylo po Mnichovském diktátu připojeno k německé nacistické III. Říši, byli také českoslovenští občané, kterým bylo umožněno jako československým občanům sloužit v německém nacistickém wehrmachtu a bojovat proti totalitnímu Sovětskému svazu.

Ing. Emil KULFÁNEK,

1. místopředseda ÚV ČSBS

a vedoucí Památníku Pečkárna

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *