Názory členů ČSBS

Jak budeme bojovat proti propagandě sudetů?

Od přátel z ČSBS Plzeň jsem dostal leták, který se na severozápadě Čech objevuje za stěrači aut s českou registrační značkou. Leták nese ústřední heslo „SUDETY BYLY A OPĚT BUDOU NĚMECKÉ“ a znak Sudetoněmeckého sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Obsahuje sudetoněmecké lži, překrucuje historii, velebí okupaci za protektorátu, jako cíl označuje opětovný zábor našeho pohraničí Německem.

 

Leták začíná tradiční sudetoněmeckou lží:

„Vyvraždili jste 271 000 našich příbuzných a na 3 000 000 jste vyhnali z našich odvěkých domovů. Ukradli jste veškeré naše majetky a zplundrovali naši zem. Dodnes se roztahujete v našich postelích.“

 

A je zde další sudetoněmecká lež:

Mnichovská dohoda byla a je aktem v souladu s mezinárodním právem a jako taková je nenapadnutelná a neanulovatelná.“

Autoři letáku se dokonce nestyděli napsat, že za nacistické okupace (tzv. protektorátu), měli tehdejší naši občané sociální vymoženosti, o kterých se jim za první republiky ani nesnilo, že měli dobré životní podmínky, a že se mohli neomezeně kulturně rozvíjet.

 

Na závěr letáku je vyjádřen jasný sudeťácký požadavek:

„Dokud nevrátíte, co jste nakradli, nevyklidíte naše postele, naši vlast a neodškodníte naše oběti, nemáte v Evropě co pohledávat!“

Ano, jde jim o revizi výsledků druhé světové války, jde jim o návrat do období po mnichovské zradě, do doby nacistické okupace zvané protektorát.

A tak se ptám, jak budeme proti takové propagandě bojovat? Domnívám se, že jsou nezbytné následující reakce ČSBS: a) podání podnětu orgánům činným v trestním řízení, protože jde o podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 260 z. č. 140/1961 Sb., TrZák); b) ostrý protest proti uvedené propagandě adresovaný vládě ČR, Poslanecké sněmovně ČR a Senátu ČR.

21. 5. 2017

PhDr. Vladimír Pelc,

předseda ČSBS Benešov

csbs.bn@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *