Interbrigády

Konference: Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka

Praha, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, 23. 10. 2015

Dne 23. října 2015 proběhla v prostorách Senátu Parlamentu ČR odborná konference, věnovaná problematice československých interbrigadistů.

Prvotním impulsem k celé akci se stala snaha výboru Sdružení přátel interbrigadistů o rozvíjení činnosti sdružení a o vhodnou prezentaci na veřejnosti. Iniciativy se v tomto ohledu chopil předseda sdružení Richard Falbr, jenž pro myšlenku konference získal předsedu Senátu, p. Milana Štěcha. Díky vstřícnosti a pochopení jak samotného předsedy, tak i pracovníků Senátu se podařilo dojednat zásady spolupráce, termín akce a další náležitosti. Kromě samotného sdružení a Senátu se na přípravě podílelo vedení ČSBS. Odbornými garanty se staly Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a následně i Historický ústav AV ČR.

Termín konání byl zvolen symbolicky co nejblíže výročí založení mezinárodních brigád dne 22. října 1936. Samotná konference měla především připomenout veřejnosti, že příští rok uplyne již osmdesát let od vypuknutí tragické občanské války ve Španělsku. Akce má být také zahájením další kooperované činnosti odborné i prezentační.

Konference vzbudila značný zájem a pozornost. Osobně se jí zúčastnil předseda Senátu, dále velvyslanec Španělského království a jeho zástupce, zástupce velvyslanectví Ruské federace, mnozí odborníci a zájemci z řad odborné i laické veřejnosti, členové Sdružení přátel interbrigadistů a delegace partnerské organizace z Německa, sestávající z potomků československých interbrigadistů německé národnosti, kteří po druhé světové války žili v tehdejší Německé demokratické republice.

 

V reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce uvítal přítomné předseda Senátu Milan Štěch. Dále hovořili předseda Sdružení přátel interbrigadistů Richard Falbr, první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek, místopředseda ČSBS Pavel Vranský, zástupce ředitelky Historického ústavu AV ČR doc. Jan Němeček a vedoucí I. oddělení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Jaroslav Cuhra.

 

Odborná část konference byla členěna do dvou bloků (viz program). V prvním, který pojednával o širších souvislostech, vystoupil nestor iberoamerických studií v ČR profesor Josef Opatrný, a následně další přední odborníci (doc. J. Chalupa, J. Dejmek a E. Voráček). Blok moderoval doc. J. Němeček.

Druhý blok, zaměřený přímo na tématiku československých interbrigadistů, moderoval dr. Jiří Křesťan z Národního archivu. Promluvili postupně historici R. Gonda, Z. Maršálek a J. Bouček a překladatel J. Kasl.

Po obou blocích následovala diskuse, která pokračovala i v přestávkách.

Závěrečné slovo pronesl R. Falbr, jenž mj. přečetl výňatek z projevu Dolores Ibárruri, kterým na podzim 1938 děkovala interbrigadistům za jejich pomoc.

Součástí celé akce byla i prezentace výstavy plakátů z období španělské občanské války, uložených ve sbírkách Národního archivu.

Z písemných materiálů byl vydáván program, soubor abstraktů jednotlivých projevů a katalog výstavy plakátů.

 

Konference představovala první veřejnou akci Sdružení přátel interbrigadistů. Ve spolupráci se spoluorganizátory se podařilo připravit důstojné vzpomenutí osudů a odkazu interbrigadistů, a především prezentovat nejen sdružení, ale zvláště dotyčnou tématiku před odbornou a širokou veřejností. Z tohoto pohledu velmi významným aktem byla přítomnost španělského velvyslance a hostů z Německa, kteří symbolizovali mezinárodní rozměr problematiky. Významné je, že konference nebyla vyvrcholením, ale naopak deklarovaným počátkem odborné práce našeho sdružení.

 

Zdenko Maršálek, 25. 10. 2015

 

zprávy na webu Senátu viz:

http://senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1973

http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=17295

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *