Národní Osvobození

Český svaz bojovníků za svobodu vydává měsíčník Národní Osvobození. V roce 2011 naše Národní Osvobození oslavilo 87. narozeniny.

Vybíráme

Vybrané články najdete na našem blogu v rubrice Národní Osvobození.

On-line

Jednotlivá čísla časopisu Národní Osvobození jsou publikována na portálu Floowie  (Vydavatelství MAC, spol. s r. o.):

Aktuální číslo a archiv Národního Osvobození ONLINE

 

Aktuání číslo bude od okamžiku publikování do vydání příštího čísla přístupné po zaplacení poplatku.

Poplatek můžete uhradit pro jednotlivé číslo, nebo pro celý rok. Volně bude možné prohlédnout pouze dvě ukázkové stránky.

Po vydání následujícího čísla bude automaticky převedeno mezi volně přístupná starší vydání.

Noviny jsou umístěny na portálu www.floowie.com. Uživatel se na portálu zaregistruje a po registraci se mu vytvoří “knihovna” do které se po zaplacení příslušné kupní ceny okamžitě ukládají zakoupené tituly.Tyto tituly v “knihovně” zůstávají trvale a jsou po přihlášení uživatele vždy přístupné. Kupní cena se hradí z “kreditního účtu” na který si registrovaný uživatel vloží příslušnou částku (může tam mít i větší zálohu, z níž se jednotlivé platby odečítají). Informaci o nákupu titulu obdrží uživatel i na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Na tuto adresu dostává též informaci o tom, že vyšlo nové číslo elektronické verze novin. Nové číslo se automaticky převádí do jeho “knihovny” a je po přihlášení přístupné.

Ceny jsou stejné jako u tištěné verze.

Předplatné

Formulář předplatného si můžete stáhnout.

Bližší Informace o předplatném vám poskytne redakce:
Legerova 22, 120 49 Praha 2, tel.: 224 261 572
e-mail: narodni-osvobozeni@seznam.cz

Z historie Národního Osvobození

List je od začátku úzce spjat s odbojem. Už za první světové války založil T.G.Masaryk čtrnáctideník Naše samostatnost, který vycházel nejdříve ve Švýcarsku a potom ve Francii. O dva roky později vznikl na Sibiři časopis československých legionářů Československý deník, který vycházel až do roku 1920.
V březnu roku 1924 byl založen nejvýznamnější odbojářský list, deník Národní Osvobození. Jeho šéfredaktorem se stal Lev Sychrava, který do té doby zastával funkci prvního československého velvyslance v Paříži.

V československé žurnalistice zaujímalo Národní Osvobození od samého začátku čestné místo jako seriózní deník na vysoké úrovni obsahové i jazykové, čímž se lišil od značné části ostatního, zejména bulvárního tisku. Dnes je Národní Osvobození jedno z mála periodik v českých rukách. Nejlepší jeho vizitkou v minulosti mj. také bylo, že mezi autory byl nejednou i sám prezident T. G. Masaryk, i když jeho články byly uváděny pod pseudonymem.
V jubilejním čísle bylo zdůrazněno, že za deset let sdružilo NO kolem sebe desetitisíce členů, účastníků prvního odboje, ale i učitelů, kteří přesto, že vyznávali různorodé stranické programy, si Národní Osvobození oblíbili pro jeho nezávislost.

Žádná doba nebyla a není jednoduchá a po celých 80 let své existence bylo NO listem bojovným. Už koncem dvacátých let pranýřovalo začátky českého fašismu a o několik let později i šovinistické tendence Národního sjednocení, které mělo k fašismu blízko.
Daleko větším nebezpečím byl však hitlerovský, německý nacismus. Vojta Beneš, bratr pozdějšího prezidenta Edvarda Beneše, o tom na stránkách NO napsal: „Vývoj fašismu v Německu nabyl převahu a Hitlerovým nástupem k moci dalších nebezpečných forem a stal se pro náš stát a národ skutečným nebezpečím nejen pro politickou levici, ale celý stát a národ…“

Pro Beranovu vládu, a zejména pro Berlín, bylo ovšem Národní Osvobození trnem v oku, a tak bylo 21. ledna 1939 po patnácti letech vycházení zastaveno.
Také v době hitlerovské okupace ovšem list vycházet nesměl, stovky jeho čtenářů byly popraveny a tisíce poslány do nacistických koncentračních táborů.
Konečně 9. května 1945 vyšlo opět Národní Osvobození pod titulkem „Český lid bojem obnovil svůj stát“ s velkou fotografií představitele druhého odboje prezidenta Edvarda Beneše.

Demokratická linie se ovšem po roce 1948 novým mocipánům nelíbila, a tak už 4. března téhož roku Svobodné noviny referovaly o změnách v redakci Národního Osvobození. Dosavadní vedení bylo odvoláno a místo Sychravy nastoupil poslanec za KSČ Vodička. Brzy potom list nesměl vycházet vůbec. Ústředním odbojářským časopisem se stal Hlas revoluce. V nesnadných podmínkách udržoval ideály protifašistického a protinacistického boje a dával za vzor postavy jeho hrdinů a podle možností připomínal i nekomunistický odboj. K obratu v odbojářském tisku došlo až po roce 1989 a dne 28. října 1990 byl obnoven starý název listu – Národní Osvobození.

List nepřetržitě pokračuje ve vysvětlování tradic našeho prvního a druhého odboje. Nezapomíná ovšem ani na aktuální otázky odhalování neofašismu a neonacismu a pranýřování těch, kdo zlehčují velké ideály našeho národněosvobozeneckého boje. Národní Osvobození přináší recenze odbojářské a další literatury, profily významných odbojářů a přibližuje činnost ČSBS.

Jednotlivá čísla časopisu Národní Osvobození jsou publikována s měsíčním odstupem na portálu Floovie  (Vydavatelství MAC, spol. s r. o.)