Muzeum a pevnost Josefof u Jaroměře

Staráme se o Pevnost Josefov!

www.josefov-jaromer.cz/vstup-kontakt.php

Josefov je pevnostní město, které svým vznikem, i vojenských významem, sahá daleko do naší historie. Mnohonárodnostní ráz pevnostního města ještě víc zdůraznila První světová válka. Během ní ve vlastním Josefově a později i v jeho blízkém okolí vznikl rozsáhlý zajatecký tábor pro italské, litevské, polské, rumunské, ruské a srbské zajatce. Na tuto dobu dodnes upomíná pomník ruským zajatcům z roku 1916 znázorňující minulost, současnost a budoucnost Rusi.

Jako zajatecký tábor Josefov sloužil už jen krátce po Druhé světové válce. V jejímž průběhu se uplatnil jako cvičiště protektorátního vládního vojska a wehrmachtu. Více než Druhá světová válka vzhled pevnostního města poznamenala okupace sovětskými vojsky (19681991). Přesto zatím zdaleka největším zásahem do života města uvnitř staré bastionové pevnosti se stal trvalý odchod vojska z města v polovině 90. let 20. století.

Po odchodu armády se pro velkou část objektů nepodařilo nalézt nové využití. Vzhledem k rozlehlosti, specifickému dispozičnímu i objemovému řešení většiny bývalých vojenských objektů je jejich revitalizace problematická.

Přesto však, ve spolupráci řady složek, města, kraje, ale i řady spolků, pevnost Josefov funguje – na její správě a provozu se podílí Český svaz bojovníků za svobodu.

Pokud o celém projektu chcete vědět více, klikněte na odkaz v úvodu článku.