Památník Pečkárna

Základní informace o Památníku Pečkárna

„Památník Pečkárna“ se nachází v budově Petschkova paláce v ul. Politických vězňů 20, Praha 1-Nové město, v němž má sídlo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Budova byla postavena v letech 1923 až 1925 pro bankéře a finančníka, kolínského rodáka Dr. Julia Petschka a potomky jeho staršího bratra Isidora (zemřel v roce 1919). Do roku 1938, kdy ji potomci Dr. Julia Petschka (zemřel v roce 1932) a jeho bratra Isidora prodali tehdejšímu československému státu, byla budova používána jako bankovní dům. V době od května 1939 do května 1945 budovu Petschkova paláce využívala německá nacistická Tajná státní policie (GESTAPO) jako sídlo Řídící úřadovny pro oblast Čech, a současně jako sídlo Služebny gestapa pro oblast Velká Praha.

Po 2. světové válce, byla budova Petschkova paláce adaptována pro potřeby tehdejšího Ministerstva hospodářství, dnes slouží potřebám Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. V roce 1989 byla budova prohlášena za národní kulturní památku.

V suterénu budovy, v prostorách tzv. „domácího vězení“, kde vězni a zatčení čekali na výslechy vyšetřovatelů gestapa, krátce po 2. světové válce zřídili bývalí vězni památník protinacistického odboje. Současná expozice „Památníku Pečkárna“ byla vybudována v roce 1990, tehdejšími členy Českého svazu protifašistických bojovníků (dnes Český svaz bojovníků za svobodu /ČSBS/).

„Památník Pečkárna“ není trvale, volně přístupný. Prohlídky spojené s výkladem průvodce (členem ČSBS), je možné uskutečňovat v období:

ZÁŘÍ – ČERVEN

● v pracovní dny PONDĚLÍ – PÁTEK, se zahájením první prohlídky v 09.00 hod. a poslední prohlídky v 15.00 hod.,

● nebo v SOBOTU (pokud tato není státním svátkem) se zahájením první prohlídky v 08.30 hod. a poslední prohlídky ve 12.00 hod.

ČERVENEC – SRPEN – výjimečně

Výklad je prováděn pouze v českém jazyce. Případného tlumočníka do jiného jazyka si musí každá návštěvní skupina zajistit sama, na své náklady.

Jedné prohlídky s průvodcem ČSBS, se může zúčastnit minimálně 5 osob a maximálně 20 osob. Doba prohlídky se pohybuje okolo 1,5 až 2 hod.

Prohlídky „Památníku Pečkárna“ je nutno objednávat nejméně 7 dní předem. Objednávky se uskutečňují v sekretariátu ÚV ČSBS:

– na tel. čísle 224 262 874 (Po. až  Čt. v době od 09.00  do 14.00  hod.),

– nebo na E-mailové adrese pamatnik.peckarna@seznam.cz (kdykoliv).

Ústřední výbor ČSBS