Názory členů ČSBS

Potřebujeme mladší členy

Svazovou činností má být aktivní tradování tradic protifašistického boje a odboje. Převažuje pietní orientace svazu; takové zaměření je pochopitelně správné − pieta by však převládat neměla. Kultivace tradic musí být aktuální – musíme v současných politických a ideových střetech bránit, vysvětlovat, objasňovat skutečné národní tradice, vždy proti jejich překrucování.

Tradice se tradují lidmi a v lidech, členech ČSBS. Proto náš svaz potřebuje nové členy. Mladší. O dvacet třicet let. Jak je získat? Komunikovat s nimi. V nedostatku komunikace ČSBS vidím problém; zejména s mladými spoluobčany nekomunikujeme tak, jak jsou dnes zvyklí. S mladší generací se dnes ve veřejném prostoru komunikuje především internetem; svaz však zčásti na takovou komunikaci, prezentaci své činnosti, rezignoval. Jak? Tím, že nemá centrálně vedené webové stránky pro všechny okresní organice svazu, tedy že z centrálních webových stránek vedou linky (odkazy) na webové stránky jednotlivých oblastí.

Názor, že si každá okresní organizace má své webové stránky vytvořit za své a jen jako své, nepovažuji za kompetentní. Veřejnost musíme informovat; prostřednictvím webu se to dělá tak, že z centrálních webových stránek vedou odkazy na stránky jednotlivých oblastí (podívejte se např. na graficky a obsahově perfektně tvořené stránky Klubu českého pohraničí; http://www.klub-pohranici.cz/). Na tzv. regionálních webových stránkách pak oblast prezentuje svou činnost, minulou i plánovanou, umožňuje, aby na tyto stránky psali potenciální členové svazu. Jen takto můžeme nové členy mladších ročníků získávat. Jako příklad mohu uvést: ZO Benešov má na video natočené vzpomínky odbojářů, kteří se na zde odboje účastnili a žijí tu, máme připraveno velké množství dokumentů k regionálním dějinám, máme textové a obrazové informace o aktuální činnosti organizace – ale nemáme je kde prezentovat; a ve druhé dekádě 21. století se prezentace děje především internetem.

V našem ČSBS je silná disproporce mezi velkým množstvím rozmanitých činností a jejich minimální prezentací veřejnosti na vlastních webových stránkách (kupř. více informací o činnosti místních organizací svazu najdete na YouTube, než na našich webech).

Na závěr: Snad si nikdo ze čtenářů nemyslí, že je článek zaměřen proti členům s nízkým datem narození.

PhDr. Vladimír Pelc,

předseda ČSBS Benešov

csbs.bn@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *