Názory členů ČSBS

PROHLÁŠENÍ

V Hradci Králové dne 30. 5. 2017

 

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za Svobodu v Hradci Králové se ostře ohrazuje proti návštěvě místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka na sudetoněmeckém sjezdu v Augšpurku. Návštěva, která údajně nemá být oficiální návštěvou zástupce české vlády, je v rozporu s dobrými mravy a historickou zkušeností, kterou naší předkové s představiteli tohoto sdružení získali. Dle vyjádření samotného Pavla Bělobrádka zastupuje Sudetoněmecké krajanské sdružení zájmy Němců, kteří museli po druhé světové válce opustit Československo. Svou domovinu, bývalé Československo a Sudetskou župu, museli tito lidé opustit na základě stanoviska vítězných mocností a také i za přispění tolik démonizovaných tzv. Benešových dekretů, které jako jeden z prvních československých vládních činitelů podepsal i lidovecký předseda vlády monsignor Jan Šrámek. Naprosto v rozporu s tímto faktem se jeví i minulá ná

vštěva sudetoněmeckého sjezdu lidoveckého ministra kultury Hermana, jenž své entrée na tuto událost zahájil familierním oslovením auditoria ,,Drazí spoluobčané“. Jako povýšení tohoto aktu musí být proto brána návštěva samotného vicepremiéra české vlády. Jeden z nejvyšších českých činitelů, se bude účastnit sjezdu sdružení, které vyrostlo z podhoubí henleinovy SdP a ShF, z podhoubí nenávisti, německého nacismu, šovinismu a protičeských nálad. Ti, co vraždili příslušníky československého četnictva, armády, finanční stráže, jednotek Stráže obrany státu a dalších státních i civilních institucí a rovněž ti lidé, kteří chtěli dláždit Václavské náměstí českými lebkami, budou teď i v časech budoucích, velebeni ústy zrádných českých politických zástupců…

OV ČSBS Hradec Králové

Svaz bojovníků za svobodu OV Hradec Králové

 

“…bude na úvaze správce www.stránek, zda ten který příspěvek v rubrice “naše názory zveřejní…”

 

Objevilo se několik dotazů, a to nejen členů ČSBS, jak je výše uvedená věta, provázející záměr vzniku pod-stránky “naše názory” myšlena a zda se nejedná o nějakou formu cenzury. K tomuto našim členům musím, jak jinak, podat podrobnější vysvětlení:

– jistě víte, že každý provozovatel www.stránek za ně nese svoji odpovědnost, pokud jde například o autorská práva /např. publikace těch či oněch fotografií/, porušování platných zákonů vulgaritami či hanobením hlavy státu, propagace aktivit fašisujících spolků atp. Vše je tedy hlavně o tom, aby v textu zveřejněných příspěvků nedocházelo k porušování Stanov ČSBS a aby ony zveřejněné texty byly rovněž v souladu se zákony ČR. Nic jiného nebude bránit zveřejnění, pokud onen příspěvek zašle člen ČSBS a tuto skutečnost doloží sdělením, v které oblastní organizaci našeho spolku je členem. Opakuji, jde o rubriku “naše názory” – tedy ná zory výhradně členů ČSBS! Jiné názory nebudou zde publikovány. (Je ovšem možno je zaslat k úvaze k otištění třeba periodiku Národní osvobození, či jiným tiskovinám.) Mohu ale členy ČSBS ujistit, že zatím zde  byly zveřejněny příspěvky úplně všechny, a to v plném znění!

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *