Interbrigády

Provolání k uctění 80. výročí založení Interbrigád na obranu Španělské republiky v roce 2016

My, účastníci mezinárodní výroční konference pořádané Asociací bojovníků a přátel Španělské republiky 1936-1939″ (KFSR), jsme se setkali v Berlíně se zástupci spřátelených partnerských, mezinárodních antifašistických organizací s cílem projednat možnosti náležitě uctít bojovníky za svobodu španělského lidu v roce 2016.

Před osmdesáti lety byl proveden puč vedený generálem Francem, namířený k odstranění demokraticky zvolené vlády, usilující o zlepšení sociálních podmínek v zemi. Bezpočet antifašistů z více než 50 zemí světa – lidé, různých náboženských vyznání, světových názorů, politických stran a barvy kůže se vypravilo velmi obtížnou cestou do Španělska, aby po boku španělského lidu bojovali při obraně 2. Španělské republiky proti fašistickým sílám Franca, Německa a Itálie.

V říjnu roku 2016 se dožíváme osmdesátého výročí založení mezinárodních brigád. Viva la República! No pasarán!, tak znělo jejich heslo. Cíle bojovníků z této doby – svoboda, mír, lidská práva, lidská důstojnost, sociální spravedlnost, antifašismus a mezinárodní solidarita, stále platí i pro nás.

Nechť soudržnost bojovníků, přesahující hranice států, zůstane zachována pro boje současnosti!  To znamená, využívat tehdejší historické zkušenosti v našich současných mezinárodních aktivitách a také, že jsme i dnes při vzpomínkách na minulost solidární s lidem Španělska, stejně jako s jejich sociálními boji.

My jako příslušníci přátel bojovníků za Španělskou republiku, cítíme povinnost předávat budoucím generacím vzpomínky na boje interbrigadistů za demokratické Španělsko spolu s připomínáním následující druhé světové války.  Musíme nejširší veřejnosti sdělovat, kdo byli muži a ženy, kteří šli do Španělska a co je k tomu motivovalo. Musíme o tom rozšířit znalost a pečovat o příslušné památníky. Využijme při tom spolupráci s vědci a historiky a přispívejme k pracím a podporujme témata o bojích španělských interbrigád. V tomto duchu chceme dále rozšířit mezinárodní spolupráci a dále využívat společné projekty.

Obracíme se ke všem, jejichž činnost souvisí s ideály interbrigadistů:  Považujme se za součást globálního internacionalistického, antifašistického hnutí- uctěme tímto způsobem bojovníky z minulých let a předávejme jejich odkaz veřejnosti. Jen společně můžeme zajistit důstojnost společenských podmínek.

Boj stále pokračuje! La lucha continua – než budeme moci prohlásit Pasaremos!

Účastníci konference KFSR (Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936-1939 . – Bojovníci a přátelé Španělské republiky) – Berlín, 18 říjen 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *