• Názory členů ČSBS

  PROHLÁŠENÍ

  V Hradci Králové dne 30. 5. 2017   Okresní výbor Českého svazu bojovníků za Svobodu v Hradci Králové se ostře ohrazuje proti návštěvě místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka na sudetoněmeckém sjezdu v Augšpurku. Návštěva, která údajně nemá být oficiální návštěvou zástupce české vlády, je v rozporu s dobrými mravy a historickou zkušeností, kterou naší předkové s představiteli tohoto sdružení získali. Dle vyjádření samotného Pavla Bělobrádka zastupuje Sudetoněmecké krajanské sdružení zájmy Němců, kteří museli po druhé světové válce opustit Československo. Svou domovinu, bývalé Československo a Sudetskou župu, museli tito lidé opustit na základě stanoviska vítězných mocností a také i za přispění tolik …

 • Názory členů ČSBS

  Jak budeme bojovat proti propagandě sudetů?

  Od přátel z ČSBS Plzeň jsem dostal leták, který se na severozápadě Čech objevuje za stěrači aut s českou registrační značkou. Leták nese ústřední heslo „SUDETY BYLY A OPĚT BUDOU NĚMECKÉ“ a znak Sudetoněmeckého sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Obsahuje sudetoněmecké lži, překrucuje historii, velebí okupaci za protektorátu, jako cíl označuje opětovný zábor našeho pohraničí Německem.   Leták začíná tradiční sudetoněmeckou lží: „Vyvraždili jste 271 000 našich příbuzných a na 3 000 000 jste vyhnali z našich odvěkých domovů. Ukradli jste veškeré naše majetky a zplundrovali naši zem. Dodnes se roztahujete v našich postelích.“   A je …

 • Názory členů ČSBS

  Na Zlíchově někdo zapálil památník hrdinů Pražského povstání z roku 1945

  Neznámý pachatel ve středu zapálil památník hrdinů Pražského povstání z roku 1945 na pražském Zlíchově. Informoval o tom mluvčí pražských hasičů Martin Kavka, podle kterého někdo oheň v ulici Na Zlíchově založil úmyslně. Jednotka hasičů ze smíchovské stanice zasahovala u památníku v půl deváté ráno. Kavka upřesnil, že na místě hořelnakupený odpad. „Někdo dal na pamětní desku papíry. Je zřejmé, že šlo o úmysl, protože památník jinak chytnout nemohl,” uvedl.Z fotografií, které hasiči zveřejnili, je patrné, že oheň zakouřil jak kamennou desku s nápisem „Umučeným za svobodu národa a padlým v květnové revoluci 1945”, tak i plastiku v podobě ženské …

 • Názory členů ČSBS

  Potřebujeme mladší členy

  Svazovou činností má být aktivní tradování tradic protifašistického boje a odboje. Převažuje pietní orientace svazu; takové zaměření je pochopitelně správné − pieta by však převládat neměla. Kultivace tradic musí být aktuální – musíme v současných politických a ideových střetech bránit, vysvětlovat, objasňovat skutečné národní tradice, vždy proti jejich překrucování. Tradice se tradují lidmi a v lidech, členech ČSBS. Proto náš svaz potřebuje nové členy. Mladší. O dvacet třicet let. Jak je získat? Komunikovat s nimi. V nedostatku komunikace ČSBS vidím problém; zejména s mladými spoluobčany nekomunikujeme tak, jak jsou dnes zvyklí. S mladší generací se dnes ve veřejném prostoru komunikuje …

 • Názory členů ČSBS

  Varujeme před zatažením Evropy do případné války!

  Český svaz bojovníků za svobodu okresu Hradec Králové, v duchu svých stanov a v duchu antiválečného dědictví bojovníků protinacistické koalice má jednu ze základních priorit hájit mír a bezpečí v české krajině. USA napadly pomocí raket Tomahawk Sýrii. Akt byl proveden bez mandátu OSN a v duchu porušení norem mezinárodního práva. Spojené státy útok ospravedlňují reakcí na použití chemických zbraní v Sýrii. Ačkoliv nebyla událost řádně vyšetřena a viník odhalen, byl okamžitě napaden svrchovaný stát. Chemický útok jednoznačně odsuzujeme, ale jedním dechem dodáváme, že událost musí být vyšetřena mezinárodními specialisty. Z logiky věcí vychází, že jde jinak o akt mocenské …

 • Názory členů ČSBS

  Jsme málo slyšet a vidět

  Náš svaz není ve veřejném informačním prostoru příliš slyšet a vidět. Proč? Protože do něj nevstupujeme výrazně razantně, aktuálně a systematicky. K aktuálním politickým problémům chybějí podstatná, operativní a razantní vyjádření svazu. Jak by mělo, podle mého názoru, vypadat takové aktuální a razantní vstupování do veřejného prostoru? Například se domnívám, že náš svaz nemůže mlčet k tomu, když v únoru t. r. bývalou spojařku, parašutistku 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR z dob druhé světové války paní Boženou Fialovou-Ivanovou údajný výtvarník David Černý vulgárně a agresivně slovně napadl: řekl jí, že kdyby jí nebylo tolik let, tak by jí …

 • Názory členů ČSBS

  Jak se dělá protičeská propaganda

  Podívejte se, to je jejich fašistická propaganda. Nejen o TGM, ale o Benešovi, o republice, o „sudetech“, o partyzánech, o ruské armádě atd. do nekonečna. Oni vždy rozšíří masovou lež v masovém médiu a my se bráníme v marginálních tiscích, vždy opožděně vyvracíme jednu lež za druhou, když už jed lži dávno působí na prosté masy čtenářů. Já se pohybuji v terénu, nebo alespoň doposud jsem se pohyboval, teď kvůli zdraví končím.  Je to boj Habešanů proti impériu boj kopí proti tankům. Stále ho vedu a mávám kopím, ale jen kopím. Oni mají tanky a bombardéry. A vždy na moravském …

 • Názory členů ČSBS

  Teď momentálně Blesk rozšířil lež, že Češi byli dozorci vězňů v Osvětimi!

  To je něco tak strašného, že to nelze vypovědět. Každý znalec protektorátu a III. reichu ví, že každý, kdo podepsal přihlášení k reichu, a) ztratil původní národnost a dostal německou b) stal se říšským Němcem a antisemitou, protože musel podepsat rasové zákony na ochranu krve a cti Němců! Takže Každý Litevec, Lotyš, Polák, Ukrajinec, Čech, Slovák, Maďar, Belgičan      (Degrelle), Nor (byli ve Waffen SS, synové Knuta Hamsuna!), atd, kdo se přihlásil     k Němcům (jako třeba otec Merkelové!!!), se stal okamžitě říšským Němcem,     příslušníkem Herrenvolku, ale taky třeba musel nastoupit službu ve wehrmachtu a     ti zvláště prověření i u SS. Takoví …

 • Názory členů ČSBS

  Pěkný den, vážený bratře Kašpare!

  Ve spolku ČSBS, nikoliv tedy ve Svazu, dle platného Občanského zákoníku, a dle Stanov ČSBS,  rozhoduje tzv. “zastupitelská demokracie” –  v červnu loňského roku byl zvolen nový Ústřední výbor ČSBS a jeho vedení. Nu a ti všichni, členové ÚV,  zastupují širokou spolkovou základu, a tedy i Vás, jako řadového člena ČSBS. A Vaše  oblastní organizace, a tedy i Vy sám – jako její člen – jste na svojí volební konferenci  před červnovým volebním sjezdem ČSBS svého nominanta do ÚV bezesporu  delegovali. Víte tedy, kdo Vaši organizaci v Ústředním výboru ČSBS zastupuje? Pokud se týká Vašich dotazů na paní Havlůjovou a …