• Novinky

  Otevřený dopis primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi

  Pane primátore hlavního města Prahy!Svým rozhodnutím o neposkytnutí sálu Staroměstské Radnice k připomínceneslavného výročí 80. let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava (německyProtektorat Böhmen und Mähren) jste plivl na památku více než 300 000 občanůČeskoslovenska, kteří padli na východní a západní frontě, zahynuli v německýchkoncentračních táborech, byli umučeni ve věznicích gestapa nebo skončili napopravištích velkoněmecké říše.A ještě pod jakou záminkou?! Údajně proto, že Český svaz bojovníků za svoboduvyznamenal Zdeňka Ondráčka (dále Ondráček), který v roce 1989 údajně mlátilrebelující studenty. Vaše znalosti jsou v tomto směru velice chabé, lépe řečenožádné. Ondráček sloužil v ozbrojených sborech Československa a poté …

 • Novinky

  Vážená paní Valouchová

  Děkuji Vám za důvěru i milá slova. Se zájmem jsem si přečetla Váš dopis, kterým apelujete nazvýšení důchodů pro politické vězně z let 1938 – 1945 alespoň v částce 5000 Kč. Zmiňujeteaktivity Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých směřující k získání příspěvkůna léky a zdravotní pomůcky. Oceňuji Vaše úsilí za zlepšení podmínek života této skupinydůchodců.Dovoluji si připomenout, že tato vláda na ně již myslí. V roce 2018 byla schválena novelazákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu z 9 % na 10 %průměrné mzdy od roku 2019. Základní výměra se tedy zvýší o 570 Kč na 3270 …

 • Novinky

  Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek

  Lži ódéesáka Jandy, falešná obvinění jiných. Někdo potřebuje hlas bojovníků za svobodu zničit. Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek 26.01.2019  – Rozhovor pro Parlamentní listy: Politizace, adorace bývalých estébáků, velký úbytek členů, špatné hospodaření, Vodička na Krymu a tak dále. To všechno je vyčítáno Českému svazu bojovníků za svobodu (ČSBS). Právě o tom všem hovořily ParlamentníListy.cz s prvním místopředsedou svazu Emilem Kulfánkem. Mimo jiné si i posteskl, že vlastenecký výklad českých dějin začíná být na obtíž. -o- Pomlouvačná kampaň. Ta se podle vás v posledních měsících strhla proti vedení Českého svazu bojovníků za svobodu. Proč?   Tuhle otázku si pokládám …

 • Novinky

  Výzva ÚV ČSBS

  VÝZVA Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu vyzývá své členy k účasti na shromáždění před budovou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, v ul. Vlašská 19, Praha 1 dne 28. června 2018 od 17.00 – 18.00 hod. Důvodem shromáždění, které organizují spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru, je připomenutí si československých občanů vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí a vyhlášení dne 30. září Památným dnem vyhnání Čechů z českého pohraničí.…

 • Novinky

  Stanovisko ÚV ČSBS

  k projevu spolkové kancléřky SRN Angely Merkelové dne 20. června 2018 na německém Dni útěku a vyhnání Členové Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu na svém pravidelném jednání dne 26. 6. 2018 projednali projev kancléřky Spolkové republiky Německo, který pronesla na německém Dni útěku a vyhnání: „Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury. To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění. Až dva milióny lidí přišly následkem vyhnání a útěku o život. Další milióny se musely vyrovnat se ztrátou domova, majetku …

 • Novinky

  Vlasovci jako „osvoboditelé“ Prahy v květnu 1945

  V nedávné době jsme si v Praze připomínali 73. výročí událostí Pražského povstání. Připomínali jsme si hrdinství téměř 30 tisíc pražanů, kteří mohli sedět doma tzv. za pecí a čekat až budou osvobozeni, přesto vyšli do ulic a zabránili tak německým jednotkám nacistického Wehrmachtu a Waffen-SS aby si z Prahy udělaly vojenskou pevnost. Téměř 3000 pražanů zaplatilo své odvážné vystoupení svým životem. Bylo mezi nimi i mnoho mladých ve věku mezi 15 – 20 roky. Od uvedených událostí uplynulo již 73 let a my se k nim každý rok vracíme a připomínáme si je, přestože po zemi chodí již třetí …