• Novinky

  Sestry a bratři

  již od počátku 90 let je náš svaz terčem pokusů o likvidaci. Již v roce 1990 přišel prvnínávrh v tehdejším Federálním shromáždění na naše rozpuštění. V této optice i nadálepokračuje část veřejnosti, která si nedokáže vážit lidí, které náš svaz sdružuje a zaštiťuje.Nejvíce mne mrzí, že poslední kolo kampaně jsme rozvířili mi sami, tedy naše bývaláčlenka, která ve svých mladických letech pomýšlela na to stát se jakousi profesionálníbojovnicí za svobodu. Když jsem se ji v dobrém pokusili vysvětlit, že ke vzdělání azapálení, je potřeba i vyšší míra moudrosti, které nelze nabýt jinak než věkem, …

 • Novinky

  Rozhovor s Ing. Jaroslavem Vodičkou, předsedou ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu

  Bratře předsedo, pokud se ohlédneš zpět do uplynulého roku 100. výročí vzniku Československé republiky, jaký je tvůj názor na činnost ČSBS? Náš Svaz toto významné výročí uctil celou řadou memoriálních a kulturních akcí. Na ústřední úrovni bylo realizováno 40 akcí s účastí ústavních a státních představitelů. Naše oblastní organizace, kterých je 71 v celé republice, organizují každá pravidelně 5 až 10 akcí za rok a dohromady sdružují přibližně 4 000 členů. K tomu je ještě třeba připočítat další akce, které organizovaly partnerské organizace a jichž jsme se aktivně zúčastnili, jak na celostátní úrovni, tak také na regionálních či místních úrovních. …

 • Novinky

  Snaha o zničení historické paměti našeho národa

  V úterý 26. 2. 2019 proběhlo v Praze zasedání Ústředního výboru Českého svazubojovníků za svobodu. Jeho účastníci semkli své řady navzdory tomu, že semainstreamová média a parlamentní politické strany, které rozhodně nemají v popisupráce ani ve svých programech obhajobu českých národních zájmů, ale naopakvehementně hájí zájmy cizích mocností v neprospěch naší země, rozhodly pošpinit azničit tento největší nezávislý spolek, jehož hlavní činností je udržování národnípaměti.A přesně o to jde: zničit historickou paměť našeho národa! A k tomu jeparlamentním politikům i médiím dobrá každá záminka. Jednou se nelíbí předseda,podruhé místopředseda, potřetí ocenění komunistického poslance atd. Je ale úplně…

 • Novinky

  Poznámky z pléna únorového jednání ÚV ČSBS

  Po svém lednovém zvolení do čela oblastního výboru v Prostějově jsem vyrazil do Prahy na své prvníplénum ústředního výboru ČSBS. Přestože jsem si přečetl velmi dělný program jednání, bylo mně díkypečlivě načasované mailové komunikaci jasné, že na přetřes přijdou i jiná témata. A optimalizacefinančních toků za stále zhoršujících se vnějších podmínek mělo být tím nejméně kontroverzním.Táhlo skoro na poledne a z pracovního programu jsem já ani ostatní přítomní neměli ještě odškrtnutýani bod. Skupinka několika spiklenců v koutě kula čile svoje personální pikle stran odvolání stávajícíhopředsednictva.Bylo vcelku příznačné, že oné skupince vévodila předsedkyně OV …

 • Novinky

  Otevřený dopis primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi

  Pane primátore hlavního města Prahy!Svým rozhodnutím o neposkytnutí sálu Staroměstské Radnice k připomínceneslavného výročí 80. let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava (německyProtektorat Böhmen und Mähren) jste plivl na památku více než 300 000 občanůČeskoslovenska, kteří padli na východní a západní frontě, zahynuli v německýchkoncentračních táborech, byli umučeni ve věznicích gestapa nebo skončili napopravištích velkoněmecké říše.A ještě pod jakou záminkou?! Údajně proto, že Český svaz bojovníků za svoboduvyznamenal Zdeňka Ondráčka (dále Ondráček), který v roce 1989 údajně mlátilrebelující studenty. Vaše znalosti jsou v tomto směru velice chabé, lépe řečenožádné. Ondráček sloužil v ozbrojených sborech Československa a poté …

 • Novinky

  Vážená paní Valouchová

  Děkuji Vám za důvěru i milá slova. Se zájmem jsem si přečetla Váš dopis, kterým apelujete nazvýšení důchodů pro politické vězně z let 1938 – 1945 alespoň v částce 5000 Kč. Zmiňujeteaktivity Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých směřující k získání příspěvkůna léky a zdravotní pomůcky. Oceňuji Vaše úsilí za zlepšení podmínek života této skupinydůchodců.Dovoluji si připomenout, že tato vláda na ně již myslí. V roce 2018 byla schválena novelazákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu z 9 % na 10 %průměrné mzdy od roku 2019. Základní výměra se tedy zvýší o 570 Kč na 3270 …

 • Novinky

  Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek

  Lži ódéesáka Jandy, falešná obvinění jiných. Někdo potřebuje hlas bojovníků za svobodu zničit. Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek 26.01.2019  – Rozhovor pro Parlamentní listy: Politizace, adorace bývalých estébáků, velký úbytek členů, špatné hospodaření, Vodička na Krymu a tak dále. To všechno je vyčítáno Českému svazu bojovníků za svobodu (ČSBS). Právě o tom všem hovořily ParlamentníListy.cz s prvním místopředsedou svazu Emilem Kulfánkem. Mimo jiné si i posteskl, že vlastenecký výklad českých dějin začíná být na obtíž. -o- Pomlouvačná kampaň. Ta se podle vás v posledních měsících strhla proti vedení Českého svazu bojovníků za svobodu. Proč?   Tuhle otázku si pokládám …