• Historické osmičky

  Bitva na Moravském poli – 1278

  „Český král padl v poli slávy. V pláč propukněte usedavý, sirotci, vdovy! Klopme hlavy! Jak hrdina však zemřel pravý, beze vší pohany.“ To jsou závěrečná slova žalozpěvu na úmrtí krále „železného a zlatého“, Přemysla Otakara II. po bitvě na Moravském poli r. 1278. Žal byl oprávněný, po smrti krále nastal v Českých zemích úpadek, anarchie, hospodářské problémy, které podtrhla neúroda v dalších letech; ale nepředbíhejme. Přemysl, druhorozený syn krále Václava I. byl od roku 1247 markrabětem moravským. Vládcem Českých zemí byl v letech 1253 – 1278. V roce 1252 se oženil s Markétou Babenberskou. Byl to jistě sňatek politický, Markétě …

 • Historické osmičky

  Král s jedním okem – 1228

  Václav I. byl synem Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Roku 1228 byl korunován, ale faktické vlády nad Českými zeměmi se ujal až r. 1230 po smrti otce. Otázkou však je, zda zpočátku vládl Václav, nebo jeho matka se sestrou, jejichž vlivu podléhal. Poslechněme si, jak Václava I. charakterizuje František Palacký: „Ze všeho, co víme o králi Václavu I., jeví se, že byl panovník spůsobný a rázný. O povaze a směru ducha jeho svědčí zvláště příznivě okolnost ta, že libovav sobě ve krásoumě, a zvláště v básnictví, rád vídal i ctil básníky na dvoře svém, a sám také jal se …

 • Historické osmičky

  Korunovace Vladislava II. na českého krále – r. 1158

  Vladislav, nejstarší syn Vladislava I., se na trůn Českých zemí podle zvyklostí i nástupnických řádů dostat neměl, vládl jeho strýc Soběslav I. Nicméně nic v životě nebývá definitivní, Soběslav I. zemřel a roku 1140 byl, v době politických machinací, velmoži zvolen za knížete právě Vladislav, ačkoli dva roky předtím byl zvolen i syn Soběslava, taktéž jménem Vladislav. Aby zmatků nebylo málo, byl porušen nástupnický stařešinský zákon, vládnout měl Konrád II. Znojemský, nejstarší Přemyslovec. Vladislav to jednoduché neměl. V roce 1142 byl proveden Konrádem II. pokus o jeho svržení. S pomocí římského císaře Konráda III. se Vladislav II. udržel na trůně. …

 • Historické osmičky

  Vyvraždění rodu Vršovců – r. 1108

  Vršovci byli mocným rodem, který vládnoucí Přemyslovci příliš v oblibě neměli. Středověký život měl mnoho tváří, ale ani jedna z nich nebyla přívětivá; vyřizování účtů pomocí zbraní a násilí nebylo nic neobvyklého. K největšímu krveprolití (pokusů je vyvraždit bylo více) na rodě Vršovců došlo 27. října 1108 na hrádku Vratislavi (dnes zbytky hradiště nedaleko Vysokého Mýta). Tehdy nový kníže Svatopluk, jenž sesadil Bořivoje II., vyrazil na tažení do Uher. Za místodržící v zemi ustanovil Vršovce Mutinu a svého důvěrníka Vacka. Nepřítomnosti knížete využili přívrženci Bořivoje a společně s Poláky napadli zemi u Náchoda. Českou zemi měli hájit oba místodržící, ale …