• Historické osmičky

  Korunovace Vladislava II. na českého krále – r. 1158

  Vladislav, nejstarší syn Vladislava I., se na trůn Českých zemí podle zvyklostí i nástupnických řádů dostat neměl, vládl jeho strýc Soběslav I. Nicméně nic v životě nebývá definitivní, Soběslav I. zemřel a roku 1140 byl, v době politických machinací, velmoži zvolen za knížete právě Vladislav, ačkoli dva roky předtím byl zvolen i syn Soběslava, taktéž jménem Vladislav. Aby zmatků nebylo málo, byl porušen nástupnický stařešinský zákon, vládnout měl Konrád II. Znojemský, nejstarší Přemyslovec. Vladislav to jednoduché neměl. V roce 1142 byl proveden Konrádem II. pokus o jeho svržení. S pomocí římského císaře Konráda III. se Vladislav II. udržel na trůně. …

 • Historické osmičky

  Vyvraždění rodu Vršovců – r. 1108

  Vršovci byli mocným rodem, který vládnoucí Přemyslovci příliš v oblibě neměli. Středověký život měl mnoho tváří, ale ani jedna z nich nebyla přívětivá; vyřizování účtů pomocí zbraní a násilí nebylo nic neobvyklého. K největšímu krveprolití (pokusů je vyvraždit bylo více) na rodě Vršovců došlo 27. října 1108 na hrádku Vratislavi (dnes zbytky hradiště nedaleko Vysokého Mýta). Tehdy nový kníže Svatopluk, jenž sesadil Bořivoje II., vyrazil na tažení do Uher. Za místodržící v zemi ustanovil Vršovce Mutinu a svého důvěrníka Vacka. Nepřítomnosti knížete využili přívrženci Bořivoje a společně s Poláky napadli zemi u Náchoda. Českou zemi měli hájit oba místodržící, ale …

 • 1990 a dále

  A co paměť národa?!

  Myslím ta naše historická. Co s ní bude? Nejde o pouhopouhou řečnickou otázku, nýbrž o odvahu přiznat si skutečnost. V rámci letošních oslav 61. výročí osvobození a konce druhé světové války z úst některých našich nejvyšších činitelů zazněl stesk, že pietních a vzpomínkových akcí se účastnilo velice málo lidí, a že zejména ze strany mládeže o ně není vůbec žádný, nebo jen minimální zájem. Čí je to chyba? V osnovách je druhý odboj zahrnut jen málo, školní výlety do míst připomínajících řádění nacismu, na válčiště či třeba k pomníčkům padlým v Květnovém povstání jsou spíše výjimkou. Nemálo učitelů argumentuje tím, …

 • 1990 a dále

  Buky byly okousané jako od králíků

  Na osobní pozvání předsedy vlády Braniborska Matthiase Platzeka a ředitele „Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten“ (Památníku a muzea Sachsenhausenu) profesora Dr. Güntra Morsche, jsem se ve dnech 15.–19. 4. 2005 zúčastnil oslav 60. výročí osvobození vězňů KT Sachsenhausen. Popsání každého dne by si vyžádalo samostatný článek. Zmíním se proto jen o posledním dni návštěvy. Na pondělí 18. dubna měli účastníci z celé Evropy příležitost si vybrat jednu z mnoha možností. Zvolil jsem Muzeum pochodu smrti v Belowském lese blízko Wittstocku. I po šedesáti letech byly vzpomínky pro každého, kdo tehdy pochod smrti prožil, hrozné. Někdy kolem 25. dubna 1945 jsme zde odpočívali. …

 • 1990 a dále

  Ohlédnutí za výročím – Potřebujeme hrdiny!

  Šedesáté výročí konce 2. světové války bylo poznamenáno leskem a pompou. Prostě na tak významné datum je třeba vyvinout nějakou činnost a upřímně – mnohdy ne z přesvědčení, ale protože se to od různých politických i občanských představitelů očekává. Nemám nic proti výročím, ovšem osobně se klaním spíše k celoroční vzdělávací činnosti a práci, protože ta přináší trvanlivější ovoce. V jednom telefonickém rozhovoru v polovině dubna jsem byl požádán o vytvoření programu (včetně besed) pro jednu školu. Když jsem se dotyčnému snažil vysvětlit, že 14 dní na přípravu je málo a že duben je příliš hektický – neuspěl jsem. Program …

 • 1990 a dále

  Jde o odkaz odboje

  Dne 26. července 2005 se na ústředí Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 2 konala pracovní porada předsedů okresních (obvodních, oblastních a městských výborů Svazu). Svolala ji předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková na základě rozhodnutí mimořádného zasedání předsednictva ÚV ČSBS z 13. července 2005. Jejím cílem bylo, aby se odbojáři poradili o postupu opatření k návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 255/1946 Sb., podaný poslancem Josefem Janečkem (KDU-ČSL). Stanovisko k návrhu novelizace publikujeme. JUDr. Zdeněk Carda z oddělení Ministerstva obrany ČR pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. informoval o připravovaných zákonných úpravách, týkajících se sociálního zabezpečení účastníků …

 • 1990 a dále

  Petruška Šustrová omlouvá válečné zločince

  Zločiny, které ve druhé světové válce páchali ukrajinští nacionalisté – banderovci, patří k nejtemnějším stránkám její historie. Na tom nic nemění skutečnost, že se část nacionalistických pohlavárů a jimi ovládaného hnutí v čele se Sťepanem Banderou za druhé světové války dostala do rozporů s německou politikou, která měla jiné plány než vyhlášení samostatné Ukrajiny, o jaké usilovali banderovci. Přesto se čas od času ozvou hlasy beroucí je v ochranu. Nejnověji se tak snaží Ján Mlynárik v publikaci Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve (nakladatelství Libri, 2005), kterou doplňuje drobná stať Petrušky Šustrové (Vražda Sťepana Bandery, Lidové noviny 14. 10. 2004). …

 • 1990 a dále

  Jaký pán, takový krám

  V roce 1954 převzal zastřešení Sudetoněmecké národní skupiny Svobodný stát Bavorsko. Ministerský předseda Edmund Stoiber obnovil na sudetoněmeckém dni v roce 2004 tuto povinnost slibem politické podpory a financování z daňových prostředků. Plnění tohoto závazku přísluší bavorskému ministerstvu práce a sociálního zabezpečení. Podívejme se, jak tato úloha byla od roku 1954 plněna. Do roku 1962 byl bavorským ministrem práce pan Walter Stain. Tento pán byl funkcionářem Sudetoněmecké strany (SdP) v ČSR, v roce 1938 bojoval proti ČSR v Henleinově Freikorpsu a po Mnichovu se stal členem NSDAP jako mládežnický vůdce Hitlerjugend. Po roce 1945 byl zakladatelem a členem vedení „Witikobundu“, …

 • 1990 a dále

  Protestujeme proti provokaci!

  Letos 5. června o půl desáté večer vysílala Česká televize pořad, nad nímž kroutili hlavou všichni z nás, kdo ho viděli. O událostech před šedesáti lety ve městě Postoloprty by touto formou dnes nehovořila ani německá média. Dvacetiminutová relace postrádala jakoukoliv objektivitu. Nad tím se mohli radovat jen funkcionáři sudetoněmeckého landsmanšaftu. Koncem května a začátkem června 1945 od konce druhé světové války uplynula krátká doba. V lesích a kopcích se dosud potulovaly zbytky německé wehrmacht, znepokojovaly české obyvatelstvo a kladly překážky tvořící se administrativě. Nová československá armáda teprve vznikala. Teprve 22. května 1945 byl vydán rozkaz, aby se nové jednotky …

 • 1990 a dále

  „Zajímá mě, jak to tehdy bylo“

  „Můžete s klidným srdcem napsat: přihlásil jsem se do soutěže naprosto dobrovolně,“ odpověděl v aule Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře na mou otázku „zdali se nemuselo“, student této školy Václav Mlčoch. „Pan profesor češtiny a dějepisu Lukáš Provaz se zeptal, kdo má zájem.“ „Ano, soutěžíme dobrovolně,“ doplnila Václava jeho kolegyně v soutěžním družstvu Kristýna Krakorová. Jedenáctý ročník soutěže Národ se ubránil pro studenty všech šesti středních škol Kutnohorska, pořádaný OV ČSBS a Gymnáziem Jiřího Ortena, začal v devět hodin 7. dubna českou státní hymnou v podání studentského pěveckého souboru Gaudeamus. Mgr. Zdeněk Licek diriguje i spirituál Oh, Freedom. Na …