Interbrigády

Stručný pohled do minulosti Historické skupiny přátel čs. interbrigadistů

Původní myšlenka znovu připomenout a oživit tradici československých interbrigadistů na půdě Českého svazu bojovníků za svobodu se zrodila v hlavě plk. Pavla Vranského. Tento válečný veterán čs. jednotek za druhé světové války prošel anabází tzv. Československého legionu v Polsku, prožil dlouhou internaci v Sovětském svazu, po evakuaci na Blízký východ se jako příslušník čs. 11. pěšího praporu – Východního a čs. 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního zúčastnil bojů v Sýrii a v Tobruku. Poté se dobrovolně přihlásil ke službě u letectva a po příslušném výcviku bojoval v rámci 311. československé bombardovací perutě.

Bojů ve Španělsku se sice nezúčastnil, nicméně odkaz dobrovolníků ve španělské občanské válce považuje za součást tradic odboje našeho národa proti nacismu a fašismu. Rozhodl se nalézt a kontaktovat potomky a další rodinné příslušníky bývalých bojovníků ve Španělsku a pokusit se uspořádat sérii jejich setkání. Kromě oživení této poněkud pozapomenuté kapitoly novodobé historie měly tyto akce také zachytit, jakým způsobem se životní zkušenosti interbrigadistů projevily a odrazily v „mikrokosmu“ jednotlivých rodin.

První kroky Pavel Vranský podnikl v roce 2012. V průběhu doby navázal spolupráci s několika odborníky na danou problematiku z řad historiků a s dalšími zájemci (zprvu k nim patřili zvláště Mgr. Petr Lukeš a zejména dr. Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; posléze pak dr. Jaroslav Bouček z Archivu ministerstva zdravotnictví a emeritní ředitel Archivu ministerstva vnitra Mgr. Jan Frolík). Postupně se daří získávat další a další kontakty na potomky interbrigadistů. Podporu této iniciativě poskytl Český svaz bojovníků za svobodu (Pavel Vranský je jedním z jeho místopředsedů). Jednání a přípravy zabraly poměrně dlouhou dobu; vzhledem k celé řadě jiných úkolů. V polovině roku 2014 již mohla být připravována první schůze. Pod záštitou ČSBS a za účasti jeho předsedy se uskutečnila dne 29. října 2014. Mezi přítomnými byli zástupci ČSBS, historici a především potomci interbrigadistů. Setkání vyústilo v založení sdružení, jehož provizorní název zněl Klub přátel interbrigadistů bojujících ve Španělsku. Předsedou byl jednohlasně zvolen JUDr. Richard Falbr, z přítomných byl také navržen užší výbor. Přítomní si vytkli za cíl navazovat další kontakty a přinést náměty pro další konkrétní činnost.

Dne 12. března 2015 byla svolána pracovní schůzka výboru klubu s vedením ČSBS. Na ní byla projednána změna názvu (jehož definitivní podoba bude předložena ke schválení na plenární schůzi), především ale byly řešeny administrativní stránky aktivit (přijímání a evidence členstva, webové stránky, možnosti financování, shromažďování pozůstalostí, archivní rešerše apod.). V mezidobí se také podařilo navázat několik nových kontaktů se zahraničními organizacemi, s domácími institucemi, relevantními pro odborný výzkum a s některými dalšími potomky a také zájemci o odbornou spolupráci.

Další informace o činnosti přátel československých interbrigadistů a historie hrdinných bojovníků za demokracii a proti fašismu, budou postupně uveřejňovány

 

 

O interbrigadistech a španělské válce:

http://www.halonoviny.cz/articles/view/41217846

 

 

Čs. interbrigadisté

„Nyní vás zde mnozí uráží, ale těm z vás, kteří se šťastně vrátíte, budou provolávat slávu z oken kaváren, kde při žvanění prožijí půl věku – zrovna tak jako provolávali slávu legionářům po světové válce. A potom všem budou vás urážet a vynasnaží se zotročit a ztížit vám život, jak jen možno a jak toho jen dovedou.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *