Tak to nebylo - aneb překrucování pravdy

Po roce 1989 jsme si mysleli, že skončilo ideologické překrucování našich dějin. Že konečně budeme moci na naši historii pohlížet objektivně, bez tendenčního zamlčování určitých faktů, účelového prezentování historických událostí a podsouvání rádoby nových a osvícených pohledů na všeobečně známé skutečnosti. Uplynulé roky nás ale přesvědčily, že tomu tak není. V záplavě novinových článků, knih a filmů, které se vyrojily, najdeme množství takových, které si nezadají s předlistopadovým překrucováním historie, ovšem obrazně řečeno s obráceným znamínkem.

 

Případy naleznete v rubrice. Přejít do rubriky Tak to nebylo.

 

Jejich autory můžeme rozdělit na dvě skupiny. První jsou ti, kteří se sice tváří jako renomovaní autoři, ale s historickými fakty si prostě nelámou hlavu a napíšou, co jim zrovna přijde na mysl, jen když jim to nakladatel vydá a dostanou peníze (viz první ukázky v kategorii knihy). Jejich dílka často připomínají komixové podání dějin.

Druhou skupinu musíme podezírat, že vědí, co dělají. Výběr faktů, ať už uvedených nebo zamlčených a jejich prezentace jasně ukazují, že jde o úmyslné a cílené přepisování dějin (viz například film Habrmanův mlýn). Často jde o relativizaci německé viny za druhou světovou válku, zlehčování utrpení jejích obětí, podsouvání viny za spáchaná zvěrstva někomu jinému, zveličování kolaborace na okupovaném území a zlehčování českého odboje a samozřejmě v neposlední řadě překrucování poválečných událostí kolem odsunu, jejich vytrháváním z kontextu doby, zdůrazňování utrpení Němců bez uvedení toho, co těmto věcem předcházelo z německé strany.

Tato rubrika si klade za cíl na tyto nepřesnosti, chyby, ale i zcela zjevné a úmyslné nepravdy upozorňovat a v případě potřeby je stručně uvádět na správnou míru. Z vašich mailů víme, že s podobnými díly, která zkreslují naši i světovou historii máte své zkušenosti.

Uvítáme, když nás na podobné pasáže v knihách a tisku, nebo ve filmech a publicistických pořadech upozorníte a my je po prověření zveřejníme v této rubrice. Pokud jde o knihy, uvádějte vedle názvu vždy autora, případně překladatele, nakladatelství a rok vydání a přesně citujte příslušnou pasáž. U novinových a časopiseckých článků nezapomeňte na název periodika a článku, den vydání, jméno autora a přesnou citaci příslušné pasáže. U Knižních a novinových případů by bylo nejlepší naskenovat příslušnou pasáž a tiráž knihy nebo periodika a poslat vše mailem. U televizních nebo filmových dokumentů a filmů postupujte obdobně. Svůj příspěvek napište do formuláře v odkazu Napište nám, nebo nás můžte kontaktovat poštou na naší adrese.

Pomozte nám! Nebuďme lhostejní k opětnému překrucování naší historie. Nenechme špinit památku hrdinů našeho odboje!