Novinky

Vážená paní Valouchová

Děkuji Vám za důvěru i milá slova. Se zájmem jsem si přečetla Váš dopis, kterým apelujete na
zvýšení důchodů pro politické vězně z let 1938 – 1945 alespoň v částce 5000 Kč. Zmiňujete
aktivity Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých směřující k získání příspěvků
na léky a zdravotní pomůcky. Oceňuji Vaše úsilí za zlepšení podmínek života této skupiny
důchodců.
Dovoluji si připomenout, že tato vláda na ně již myslí. V roce 2018 byla schválena novela
zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu z 9 % na 10 %
průměrné mzdy od roku 2019. Základní výměra se tedy zvýší o 570 Kč na 3270 Kč. Procentní
výměra se zvýší o 3,4 %. Dále se zvýší důchody o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let.
Tím se přispěje ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody ve vysokém věku.
Zlepšili jsme i přístupy k lékům a zdravotním pomůckám. V roce 2017 došlo ke snížení horní
hranice doplatku za léčiva z 2 500 Kč na 1 000 Kč pro občany, kteří dovršili 65 let, a na 500 Kč
pro občany nad 70 let. Nad tento roční limit Vám zdravotní pojišťovna doplatky vrací. Navíc
v každé z cca 300 lékových skupin musí být vždy minimálně jeden lék plně hrazený
z veřejného zdravotního pojištění. Dále mohou všichni důchodci od září 2018 využívat 75 %
slevy z jízdného, které je možné využívat ve vlacích a autobusech. Slevy na městskou
hromadnou dopravu se liší podle města. Slevy na kulturu také nejsou zanedbatelné. Pracující
důchodci mají rovněž nárok na slevu na dani.
Vážená paní Valouchová, jsem přesvědčena, že tyto změny příznivě ovlivní život osobám,
kterým se věnujete.
S pozdravem a přáním mnoho úspěchů při Vaší činnosti Sdružení osvobozených politických
vězňů a pozůstalých.

JUDr. Alena SCHILLEROVÁ, Ph.D.
ministryně financí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *