Názory členů ČSBS

Vážený pane předsedo ÚV ČSBS, vážený pane předsedo ÚR SZPB, vážené sestry, vážení bratři a další zúčastnění

velmi ráda jsem si přečetla Prohlášení jak v českém tak i slovenském jazyce. Je to pro mne přirozené.
Jsem velmi ráda za myšlenku společného projevu úcty 100 let vzniku ČSR. To zejména proto, že jsem věřící Církve československé husitské. Československé zůstalo v názvu i po rozdělení, neboť si duchovní této církve byli vědomi hloubky a síly vzniku této církve a jejího významu a vlivu na českou i slovenskou státnost. Církev se nerozdělila, i když se republika rozdělila politickou cestou! Jsme spolu a jde vše dobře. Tím dokazuji, že má-li věc silného ducha, odolá a zvítězí.
A jako další důkaz dávám i soutěž ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT. Dosud si nikdo nestěžoval, že se zde přirozeně hovoří česky a slovensky. Ani porota, ani interpreti, ani diváci nežádají titulkové překlady. A tak to je.
100 let ve vývoji státu je velmi krátká doba, avšak může zahrnovat i 5 lidských generací. Rizikové jsou již 4. a následující generace, neboť je málo rodin, kde žije ještě pradědeček a prababička, kteří by skutkové stavy rozhodujících okamžiků vývoje státu mohli dosvědčit. Proto věřím, že výročí 100 let nenechá bez aktivity nikoho i proto, že se jedná také o 100 let výročí konce 1. sv. války. 100 let znamená také časovou bránu, tou projde jen ten, kdo podpoří akt vítězství a vejde s pokorou, úctou a vírou v pravdu a lásku.
Pro toto vše má smysl věnovat se projevům mírového soužití se všemi i v soužití mužů a žen uctíváním svátků lásky – sv. Valentýna (14.února), Mezinárodního dne žen (8.3.), Dne matek (2.květnová neděle), Mezinárodního dne dětí (1.6.) a dalších jako je zejména den osvobození 8.5.
Nechť není opomenuta právě ta historická zkušenost vítězství války první i druhé světové, která byla uskutečněna vítěznými státy proto, že muže v továrnách, kde se vyráběly zbraně a střelivo, nahrazovaly zejména ženy ale také i děti. Takže válečný konflikt vyhráli ti, kteří věřili si navzájem. Muži věřili svým ženám i dětem, které pro jejich obrannou činnosti jim vyráběly potřebné vše, zbraně, střelivo, potraviny, oděvy, obuv, léky  a další. I ten penicilín, který vyhrál Den D – operace Overlord, proto, že po zranění nebyli vojáci nemocní díky užití penicilínu, byli bojeschopní, nemusely jim být uřezávány ruce a nohy pro inf ekci, vyráběly v laboratořích ženy. Němci prohráli, protože neměli penicilín ani ženy v továrnách.
Nechť také není opomenuto, že z duchovního hlediska 1.sv. válka je považována jen za 1. fázi projevu satanismu, který se jako infekce projevil v plné síle 2.sv.války – jeho druhé fáze. Válka vždy vzniká v důsledku pohrdání základními lidskými hodnotami v důsledku rozvoje vědy a techniky jako honby za bohatstvím a majetkem.
Bohužel díky materialistickému marxistickému přístupu ani tento boj není ukončen,  což důkazem jsou projevy neonacismu, jak zažíváme v současné době. Proto sjednocení všech sil, které měly ten potenciál zvítězit a ukončit 2. sv. válku si zasluhují úctu nejvyšší nejen počtem obětí a tím byl tehdejší Sovětský svaz na prvním místě a za ním dále Čína. Málo kdo, díky gamblerizaci školství ví, že vojáci z přehlídky v Moskvě šli ihned o první linie a někteří neměli ani zimní oblečení proto, že nebylo a vědělo se, že ztráty budou velké. Proto k přehlídkám v Moskvě mám osobně jiný vztah. Málo osob ví, že za 2. svět ové války působily 2 Rudé armády – sovětská a čínská. Také málo osob ví, že nynější Rusko a Čína jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN.
Jsem proto velmi ráda, že ČSBS i SZPB se orientuje právě na stálého člena Rady bezpečnosti OSN, kterým je Rusko. Do budoucna s růstem čínských investic v Česku to může být i Čína. To je ten správný směr. Je to potřeba jako soli.
Z osobní zkušenosti Vám dokazuji akutní nutnost začít doučovat dějiny na základě hmatatelných historických faktů, které si současní mladí lidé mohou prohlédnout. Osobně jsem velmi ráda, že i moje děti byly na exkurzi v Auschwitz – Birkenau, také v Terezíně a mohly od jiných slyšet to, co jsem jim vysvětlovala já, moje maminka, co mi sděloval můj dědeček, který byl vězněn v koncentračním táboře ve Zwickau, kde také 3 dny pře jeho popravou bez soudu, je osvobodili.
Z osobní zkušenosti Vás zdvořile prosím o zvýšení aktivity, neboť projevy neonacismu sílí. Osobně jsem útoky na svou osobu zažívala v letech 2008 -2009 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě po změně politického vedení hejtmana Jaroslava Palase a jeho stykům se Zdeňkem Bakalou. Tehdy mi nově přišedšivši a někteří stávající kolegové říkali, zda nechci znova do Oswětimi dívat se jak Židi lítali komínem, pouštěli mi stylem poškrábané gramodesky deformované písně typu “podťal som si žily, také deformovanou Tichou noc – vánoční hymnu, oboupohlavně mne obtěžovali při užití feromonálních parfémů, dávali mi do čaje prášky na uvolnění& nbsp; a chtíč – Arginmax, také drogy.
Také mi sdělovali, že všichni, kdo byli věznění za 2 sv. války mají vychcípat, aby se jim dobře podnikalo.
To vše proto, že jsem byla kontrolní pracovnicí a zrovna jsem vykonávala kontrolu evropských veřejných mírových prostředků. To, že jsem měla z takového přístupu nemocenskou s trvalými následky soud a ni policii nezajímalo i proto, že jsem dostala výpověď, která mi navíc byla doručena právní fikcí. Zda se proto stal pan Tuhý Tomáš policejním prezidentem nemohu předjímat.
Pak jen následovalo 7 let utrpení, kdy se dále aktéři mstili tím, že mi mařili pomluvami vznik nového pracovního poměru, takže při svém VŠ vzdělání a znalostí 5 jazyků jsem musela pro obživu pracovat na brigádách jako uklízečka, myčka oken, nádobí, pomocná síla. To mi chodili také přehrávat Tichou noc deformovanou, tu kterou se správným textem zpíváme o Půlnoční v kostele. Zrůdy. Tichou noc zakazovali nacisté, protože byla mírová a také totalitáři, protože chtěli poroučet větru a dešti.
Také mi moji známí z oblastí českého pohraničí sdělují, že mívají za sklem aut lístek o tom, že Sudety jsou německé a zase budou.
Proto jsem velmi ráda jednoznačnému postoji k Postupimské konferenci. Dědeček mi  jasně vysvětlil po zkušenostech s Protektorátem, vězněním ve Zwickau, i poté v době věznění za dob stalinských čistek, co je to nacismus, co je to totalita, že to je ve své podstatě jen banditství, pirátství, loupežnictví, satantství a podobně. Vysvětlil mi, že první koncentrační tábory v Německu stavěli Němci pro nepřizpůsobivé Němce, kteří byli prvními obětmi. A nebyli to jen komunisté a Židé, ale každý kdo se NSDAP znelíbil za cokoliv a bez soudu! Proto je dnes tak důležitá komunikace i s obětmi německými.
Je také potřeba připomenout ten fakt, že kapitulaci nepodepsali nacisté, ale jen německá armáda!
Bohužel temnomagické rituální obřady NSDAP a Gestapa s celoživotní přísahou činit vše v tomto duchu nemohlo tehdejší materialistické vedení Sovětského svazu pochopit. Proto není dnes vyloučeno, že Hitler opravdu utekl do Argentiny a jako důkazy se uvádějí zejména hovor s Albertem Speerem – hlavním architektem na konci posledních dnů, kdy hovořil o dalších plánech rozvoje Berlína, jako by  neslyšel bomby a střelbu, snad proto, že měl již odchod – útěk promyšlený a zajištěný, dále smrt celé rodiny Goebelsovy včetně 6 dětí, kteří by mohli být svědky výměny Hitlera za dvojníka, skutečnost, že finanční výnosy z autorských práv z Mein Kampfu, skončily terpve ochranou až v roce 2016, což zn amená, že na další život byl finančně zajištěn.
Tehdy nebyla známa metoda důkazu DNA. Takže nalezené fyzické tělo podoby Hitlera, znetvořené stejně jako Evy Braunové mohlo být nejméně těla dvojníka Hitlera možná i Braunové. Také není jasně potvrzeno, že Hitler opravdu akci Valkýra přežil, nebo to by zase jen dvojník, který zemřel. O tom, že nacisté mají již zpracovanou metodu klonování se také vědělo.
Z duchovního hlediska měl Hitler zemřít 30.4.1945, to je Den pálení čarodějnic, ale také Filipojakubská noc a ve starogermánštině svátek Beltine (v různých jazykových tvarech), Valpružina noc. Je to silný magický čas, kdy mohl Hitler – Satan udělat mnohé, tak jako byl schopen svou magií, kterou byl v touze po moci posedlý, manipulovat s lidmi. Jeho postupy v jednání s lidmi, jsou ty, které církev již zná jako projevy satanismu. Pro na všech pietních aktech účast duchovního je důležitá. To podstatné je to, že noc 30.4. je to tak silný čas, že i já v té době pálím vše i nacistické symboly. Stojí to za to!
Proč chci i těmito informacemi komunikaci mezi svazy aktivovat i v jiných dimenzích je fakt, že nejhrubšího vyjádření jsem se dočkala od svědků Jehovových, kde mi několik členů potvrdilo, že věcmi jako je 2.sv.válka své děti ve svých školách nestraší, že je to už dávno. Nenávidí Vánoce, takže se snaží je všem zhnusit. To může být také důkaz o tom, že se nejedná o svědky Jehovovy, ale infiltrované neonacisty – aby se zapomnělo a mohlo se rabovat dál.
Svědci Jehovovi likvidují vše, co je národní, tedy české, polské, slovenské, ruské, německé, hlavně vše co je křesťanské, vymývají lidem mozky,  hledají světovládce (Hitlera nového?), milosrdenství jako provokaci Roku milosrdenství Svatému otci na svých sjezdech (jako za NSDAP na stadionech) deformují jako výhrůžku Bohu, že má být poslušný.
Naši rodinu obtěžují již cca 20 let, někdy je to časté tím, že stojí všude ve městech, sledují majetkové situace svých obětí, naší babičku a tetu obtěžovali v nemocnicích na hřbitovech, nás obtěžují vždy na dovolené, je to úporné. Jde jim hlavně o majetek a peníze jako nacistům.
Jak toto vše překonat. Osobně překonávám překážky jen s vírou.
Protože věřím, věřím i v aktivnější spolupráci mezi svazy nejen v Česku a na Slovensku. To proto, že nynější blahobyt, který všichni máme je vykoupen nejméně 70.000.000 obětí. A těm je potřeba neustále děkovat pietními akty s živými květinami a rozžatou svící s živým světlem.
Děkuji
S pozdravem
Ing. Barbora Waluszczyková
člen ČSBS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *