Interbrigády

VÝSTAVA: SVĚDKOVÉ VZEPĚTÍ A TRAGÉDIE

Plakáty ze španělské občanské války ve sbírkách Národního archivu

U příležitosti konference Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka byla dne 23. října 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR představena výstava, která zachycuje průřez bohatou sbírkou plakátů z občanské války ve Španělsku, uloženou v Národním archivu. Ta představuje ucelený soubor 215 plakátů španělské provenience vytištěných v letech 1936–1938. Do sbírek Národního archivu byly převedeny z bývalého Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ. Pro svou vysokou historickou a grafickou hodnotu byla sbírka v minulosti několikrát využita pro výstavní účely, a to i v zahraničí. Od roku 2013 je v digitalizované podobě přístupná na http://www.badatelna.eu/fond/4766.

Plakáty v době občanské války ve Španělsku představovaly jeden z nejběžnějších nástrojů masové komunikace Vybrané plakáty dokládají, jak se podpora republikánské vlády a snaha přispět k boji za její ideály promítly i do oblasti užitého umění. Kromě renomovaných malířů se na tvorbě plakátů podílelo i mnoho dobrovolných amatérských tvůrců, z nichž řada zůstala dodnes anonymní. Plakáty mají leckdy vysokou uměleckou úroveň.

Výstavu se podařilo realizovat díky nevšední podpoře a vstřícnosti vedení a pracovníků Národního archivu a dalších institucí. Autory výstavy jsou Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Zora Machková a Roman Štér z Národního archivu. Zora Machková je současně kurátorkou celé sbírky. Výstava v Senátu byla pouze příležitostná a jednodenní, a v současné době se zvažují možnosti její opětovné prezentace, popřípadě i rozšíření.

 

Zdenko Maršálek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *